Ko može prisustvovati suđenju

Ko može prisustvovati suđenju

Ročište je formalni sastanak učesnika u sudskom postupku na kojem se stranke pred sudom susreću radi predstavljanja svojih argumenata i dokaza u vezi sa slučajem koji se razmatra. Sud odlučuje o tužbenom zahtjevu, u pravilu, na osnovu usmene, neposredne i javne rasprave. Ko može prisustvovati suđenju?

Ko može prisustvovati suđenju

Glavna rasprava  je javna. Raspravi mogu prisustvovati samo punoljetne osobe. Osobe koje su prisutne raspravi ne smiju nositi oružje ili opasno oruđe.

Odredba koja se tiče nošenja oružja ne odnosi se na pripadnike policije, ako je nošenje oružja neophodno za vršenje njihove dužnosti.

Sud može isključiti javnost za cijelu glavnu raspravu ili jedan njen dio ako to zahtijevaju interesi čuvanja službene, poslovne ili osobne tajne, zaštita interesa maloljetnika, interesi javnog reda ili razlozi morala.

Sud može isključiti javnost i kada se mjerama za održavanje reda predviđenim u ovom zakonu ne bi moglo osigurati nesmetano održavanje rasprave.

Na koga se ne odnosi isključenje

Isključenje javnosti ne odnosi se na stranke, njihove zakonske zastupnike, punomoćnike i umješače i ombudsmene Federacije.

Ukoliko ste stranka u postupku i niste u mogućnosti zastupati se sami, od koristi će vam biti pomoć advokata.

Sud može dopustiti da glavnoj raspravi na kojoj je javnost isključena budu prisutne pojedine službene osobe, kao i naučni i javni radnici. Međutim, to mora biti od interesa za njihovu službu, odnosno naučnu ili javnu djelatnost.

Sud će upozoriti osobe koje budu prisutne raspravi na kojoj je javnost isključena da su dužne kao tajnu čuvati ono što su na raspravi saznale, a što nije već poznato javnosti. Postupanje suprotno upozorenju povlači za sobom posljedice.

O isključenju javnosti odlučuje sud rješenjem koje mora biti obrazloženo i javno objavljeno.

Protiv rješenja o isključenju javnosti nije dopuštena posebna žalba.

Odredbe o javnosti na glavnoj raspravi na odgovarajući će se način primjenjivati i na pripremnom ročištu, na ročištu izvan glavne rasprave pred sudom, te na ročištu pred zamoljenim sudom.

Za koga je važno da prisustvuje ročištu

Općenito, sudski proces je javan i otvoren za javnost, što znači da bilo ko može prisustvovati ročištu. Osim ako se radi o slučaju zbog kojih je iz opravdanih razloga zatvoren za javnost, a o čemu smo prethodno govorili.

Međutim, stranke koje su direktno uključene u slučaju, poput tužitelja i optuženika u kaznenom postupku ili tužitelja i tuženika u građanskom postupku, te njihovi pravni zastupnici, moraju biti prisutni na ročištu. Prisustvo stranaka i njihovih zastupnika na ročištu omogućuje im da predstave svoje argumente i dokaze, pruže dodatne informacije, odgovore na pitanja suda i druge stranke te iznose svoje stavove o pitanjima koja se raspravljaju.

U nekim slučajevima, svjedoci, vještaci ili stručnjaci mogu biti pozvani na ročište kako bi pružili relevantne informacije o pitanjima koja se raspravljaju. Sud može također pozvati javne službenike ili druge osobe koje mogu pružiti relevantne informacije o slučaju.

Značaj prisustvovanja ročištu za osobe koje pripremaju polaganje Pravosudnog ispita

Prisustvovanje ročištu može biti korisno za osobe koje se pripremaju za polaganje Pravosudnog ispita. Posebno se to odnosi na one koji planiraju raditi u pravosuđu ili advokaturi.

Prisustvo može pomoći osobama koje pripremaju ispit da razumiju kako se sudski postupci vode u praksi. To je korisno za razumijevanje različitih aspekata pravnog sistema, uključujući procesne i dokazne postupke.

Prisustvovanje ročištu može također pomoći u razumijevanju kako sudci donose odluke i kako zastupnici brane interese svojih klijenata. To može pomoći budućim pravosudnim dužnosnicima da razviju svoje vještine argumentacije, pregovaranja i pravne analize.

Uz to, prisustvovanje ročištu može pomoći u pripremi za pismeni dio Pravosudnog ispita koji se obično sastoji od različitih vrsta pravnih pitanja, uključujući primjere iz sudskih postupaka. Proučavanje sudskih postupaka i sudskih odluka može pomoći osobama koje pripremaju ispit da razumiju kako se primjenjuju različite pravne doktrine i koncepti u praksi.

Zakon o parničnom postupku “Sl. novine FBiH”, br. 53/2003, 73/2005, 19/2006 i 98/2015)

Budući da je ročište javno, osobe koje se pripremaju za Pravosudni ispit mogu iskoristiti ovu priliku i sudjelovati u ročištima kako bi proširili svoje znanje o pravu i sudskim postupcima. To će sigurno biti korisno iskustvo u procesu pripremanja za polaganje Pravosudnog ispita.

Podržite Pravni blog

Ukoliko vam se ovaj članak dopadne i smatrate da sadrži korisne informacije, podržite naš rad. Možete da ga podijelite sa prijateljima i pomognete nam da se riječ o Pravnom blogu pročuje. Ovo je naša FACEBOOK STRANICA, TWITTER PROFIL, LINKEDIN, YOUTUBE.

Pravni blog odgovara na vaša i pitanja onih koji ga održavaju i mjesto je gdje autori iznose svoje stavove. Naši pravnici ne daju pravne savjete, niti tvrde da je njihovo tumačenje tačno ili da u međuvremenu nije došlo do izmjene propisa, niti odgovaraju za štetu koja nastane njihovom primjenom.

Zabranjeno je kopiranje članaka sa Pravnog bloga. U slučaju da koristite dio našeg članka potrebno je da na početku napišete da se radi o našem članku, te da se linkuje direktno na članak.