Rad na određeno

Rad na određeno

Rad na određeno se zasniva kao jedan od načina zaključivanja ugovora o radu i označava da ugovor ima trajanje, te su i poslodavac i radnik svjesni da nakon određenog roka radni odnos prestaje. Ovo znači nesigurnost zaposlenja, a i ostavlja mogućnost da poslodavci zloupotrebljavaju ovu vrstu ugovora.

Šta je rad na određeno

Rad na određeno vremenski je ograničen radni odnos između radnika i poslodavca. To znači da je trajanje radnog odnosa dogovoreno unaprijed i da će radnik raditi za poslodavca samo za vrijeme koje je dogovoreno. Nakon isteka tog vremena, radni odnos prestaje automatski.

Rad na određeno vrijeme bi trebalo da se zasniva za privremene poslove ili radna mjesta koja su potrebna samo za određeno vrijeme, poput sezonskog rada, rada na projektima sa određenim rokovima, rada u privremenim radnim okruženjima ili rada koji se odnosi na privremeno povećanje proizvodnje.

Također, rad na određeno vrijeme se može zasnivati i za radnike koji su privremeno zamijenili druge radnike koji su odsutni (na bolovanju, porodiljskom dopustu itd.).

Uticaj rada na određeno na radnike

Rad na određeno vrijeme može imati negativan uticaj na radnike. Zbog privremenog karaktera radnog odnosa, radnici na određeno vrijeme su često manje motivisani, imaju manje sigurnosti u poslu, manje su zainteresovani za unaprijeđenje svojih stručnih znanja i manje su posvećeni poslu.

Iako ova vrsta radnog odnosa može biti korisna za poslodavce, može imati negativan uticaj na zadovoljstvo, mentalno i fizičko zdravlje radnika, kao i na njihove mogućnosti za dugoročno planiranje svoje karijere.

Kojim propisom je regulisan rad na određeno

Zakon o radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 26/16, 89/18) uređuje pitanja koja se odnose zaključivanje ugovora o raduradno vrijemeplaćeprestanak ugovora o raduostvarivanje prava i obaveza iz radnog odnosa, zaključivanje kolektivnih ugovora, mirno rješavanje kolektivnih radnih sporova i druga pitanja iz radnog odnosa

Zakon o izmjenama Zakona o radu objavljen je u Službenim novinama Federacije BiH, broj: 44/22, od 8.6.2022. godine.

Kada rad na određeno postaje rad na neodređeno

Ugovor o radu na određeno vrijeme ne može se zaključiti za period duži od tri godine.

Ako radnik izričito ili prećutno obnovi ugovor o radu na određeno vrijeme sa istim poslodavcem, odnosno izričito ili prećutno zaključi s istim poslodavcem uzastopne ugovore o radu na određeno vrijeme na period duži od tri godine bez prekida, takav ugovor smatrat će se ugovorom o radu na neodređeno vrijeme.

Odsustva sa rada koja se ne smatraju prekidom ugovora o radu

Prekidom ugovora o radu ne smatraju se prekidi nastali zbog:

a. godišnjeg odmora;

b. privremene spriječenosti za rad;

c. porođajnog odsustva;

d. odsustva sa rada u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu;

e. perioda između otkaza ugovora o radu i dana povratka na radno mjesto na osnovu odluke suda ili drugog organa, u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu;

f. odsustva sa rada uz saglasnost poslodavca;

g. vremenskog perioda do 60 dana između ugovora o radu sa istim poslodavcem, osim ako kolektivnim ugovorom nije utvrđen duži vremenski period.

Podržite Pravni blog

Ukoliko vam se ovaj članak dopadne i smatrate da sadrži korisne informacije, podržite naš rad. Možete da ga podijelite sa prijateljima i pomognete nam da se riječ o Pravnom blogu pročuje. Ovo je naša FACEBOOK STRANICA, TWITTER PROFIL, LINKEDIN, YOUTUBE.

Pravni blog odgovara na vaša i pitanja onih koji ga održavaju i mjesto je gdje autori iznose svoje stavove. Naši pravnici ne daju pravne savjete, niti tvrde da je njihovo tumačenje tačno ili da u međuvremenu nije došlo do izmjene propisa, niti odgovaraju za štetu koja nastane njihovom primjenom.

Zabranjeno je kopiranje članaka sa Pravnog bloga. U slučaju da koristite dio našeg članka potrebno je da na početku napišete da se radi o našem članku, te da se linkuje direktno na članak.


Posted

in

by