Struktura govora

Struktura govora

Govor je niz rečenica koje se koriste da bi se prenijela neka ideja, informacija ili poruka. Struktura govora uključuje sve elemente koji se koriste u njegovoj izgradnji, uključujući uvod, tijelo i zaključak.

Sadržaj članka:

 • Struktura govora
  • Uvodni dio govora
  • Tijelo govora
  • Zaključak
 • Podržite Pravni blog

Struktura govora

Postoje mnogi poznati govornici koji su se istakli u različitim oblastima, uključujući politiku, poslovni svijet, sportske aktivnosti i druge.

Da bi neko bio dobar govornik, osim određenog nivoa talenta, mora proći i proces koji zahtijeva vrijeme i trud. Dakle, kako postati dobar govornik?

Međutim, da bi se održao motivacioni govor, odnosno govor koji će slušaoce podstaći na određenu akciju, potrebno je da pripremite govor koji će biti pravilno struktuiran.

Struktura govora se odnosi na način na koji su riječi, rečenice i pasusi organizovani kako bi se prenijela poruka. To uključuje gramatičke strukture, kao što su oblikovanje rečenica i upotreba glagola, kao i semantičke strukture, kao što su kontekst i razumijevanje.

Struktura govora također može uključivati i elemente retorike, kao što su stil, ton i ritam.

Uvodni dio govora

Uvod je dio govora u kojem se pojašnjava tema govora i navode razlozi za govorenje o toj temi. U uvodu se također može navesti teza ili centralna ideja govora.

Početak govora se koristi i za privlačenje pažnje publike i postavljanje konteksta za ono što će se govoriti.

To uključuje:

 1. Predstavljanje sebe i svoje uloge, odnosno svoga kredibiliteta u temi.
 2. Izlaganje teme i cilja govora.
 3. Postavljanje očekivanja publike i objašnjavanje kako će se tema razmatrati.
 4. Pripremu publike za ono što će slijediti, kao što je uvod u argumente ili demonstraciju.
 5. Izražavanje zahvalnosti na prisustvu ili pozivu.

Uvodni dio govora je važan jer pomaže u stvaranju pozitivnog prvog utiska i povećava mogućnost da publika bude pažljiva i raspoložena za ono što će uslijediti.

Tijelo govora

Tijelo govora je glavni dio u kojem se razmatra tema i navode argumenti i primjeri koji podržavaju tezu. Tijelo govora može se podijeliti u više poglavlja ili dijelova koji se bave određenim aspektima teme.

U ovome dijelu govora se iznose argumenti, činjenice i primjeri koji podržavaju glavnu tezu ili cilj govora. To je mjesto gdje se objašnjavaju i razmatraju detalji teme.

U tijelu govora, govornik može koristiti različite tehnike, kao što su primjeri, analize, statistike i ilustracije, kako bi pobliže objasnio svoju tezu. On također može odgovoriti na moguća pitanja ili kontraargumente.

Tijelo govora je važno jer je to mjesto gdje se govornik suočava sa svojim glavnim argumentima i pruža dokaze za njih. To je također mjesto gdje publika može da stekne detaljniji uvid u temu i da se upozna sa glavnim zaključcima govornika.

Zaključak

Zaključak govora je krajnji dio govora u kojem govornik sažima glavne ideje i zaključke koje je iznio u tijelu govora. On također može ponoviti glavnu tezu ili cilj govora i pozvati publiku na neku vrstu akcije ili razmišljanja.

U zaključku govora govornik može koristiti tehnike kao što su podsjećanje na glavne tačke, ponavljanje ključnih riječi ili fraze iz tijela govora, kao i izražavanje zahvalnosti na pažnji publike.

Zaključak je važan jer je to zadnja stvar koju publika čuje i može im ostaviti jak utisak. On također pomaže da se publika podsjeti na glavne ideje i zaključke, kao i da se okrene razmišljanju o tome što su čuli.

Osim ovih glavnih dijelova, govor može uključivati ​​i uvodne i zaključne opaske koje se koriste da se pozdravi publika i zahvali na prisustvu. Govor također može uključivati ​​razne vrste vizualnih i audio pomagala koja pomažu u prenošenju poruke. Ukoliko ste zainteresovani, govorili smo i o tome kako pripremiti uspješnu prezentaciju.