Isprave koje mogu poslužiti kao dokaz poznavanja stranog jezika

Isprave koje mogu poslužiti kao dokaz poznavanja stranog jezika

Kandidati koji se prijavljuju na konkurse koje raspisuju organi posredstvoma Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine, dužni su svu potrebnu dokumentaciju na oglas dostaviti u skladu sa Pravilnikom o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua. U ovome članku saznajte koje su to isprave koje mogu poslužiti kao dokaz poznavanja stranog jezika.

Sadržaj članka:

Isprave koje mogu poslužiti kao dokaz poznavanja stranog jezika

Kao dokaz o poznavanju ili znanju jezika mogu se koristiti sljedeći dokazi:

– uvjerenje škola ili drugih institucija koje se bave obučavanjem znanja stranih jezika, bez obzira da li se nalaze u Bosni i Hercegovini ili izvan nje;

– uvjerenje fakulteta (o provjeri znanja jezika, položenom ispitu stranog jezika tokom školovanja), kao i druga isprava fakulteta (ovjerena kopija upisnice/indeksa, dodatak diplomi) koja potvrđuje poznavanje ili znanje jezika, odnosno položene ispite stranih jezika;

– diploma ili druga isprava koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za znanje stranog jezika (npr. profesora jezika, jezičkog prevodioca, asistenta prevodioca i sl.);

– diploma završenog fakulteta ili stečenog naučnog zvanja u Bosni i Hercegovini ili u inozemstvu na osnovi koje se nedvosmisleno može utvrditi da je isto školovanje u cjelini ili u pretežnom dijelu završeno na stranom jeziku.

Jezik na kojem mora biti napisana Isprava o poznavanju stranog jezika

Navedeni dokazi moraju biti na jezicima koji su u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini.

Izuzetno, dokazi mogu biti na jednom od diplomatskih ili drugih svjetskih jezika.

Obaveza je da to bude na onom jeziku koji se traži u konkretnom slučaju kao poseban uvjet za navedeno radno mjesto za koje se podnosi prijava.

U tom slučaju mora da postoji alfabetska interoperabilnost s jednim od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini.

Šta ne može poslužiti kao dokaz o poznavanju stranog jezika

– Ne dostavljati potvrdu ili uvjerenje poslodavca gdje je lice bilo u radnom odnosu, kojom poslodavac potvrđuje znanje stranog jezika. Takvi dokazi nisu valjani jer isti nije registrovan za obavljanje te djelatnosti. 

– Ne dostavljati svjedočanstva o završenim razredima srednje škole. 

Isprave koje mogu poslužiti kao dokaz o aktivnom znanju stranog jezika

  • Kod dokazivanja aktivnog znanja jezika kao dokazi  mogu se koristiti uvjerenje, potvrda ili certifikat o aktivnom znanju jezika, najmanje B2 nivoa ili ekvivalenta nivoa B2. Oni moraju biti izdati od strane škole ili druge institucije koja se bavi edukacijom stranih jezika, bez obzira da li se nalazi u Bosni i Hercegovini ili izvan nje.
  • Kao dokaz može poslužiti i stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za znanje stranog jezika i diploma završenog fakulteta ili stečenog naučnog zvanja završenog na stranom jeziku.
  • Ne dostavljati potvrdu ili uvjerenje poslodavca gdje je lice bilo u radnom odnosu, kojom poslodavac potvrđuje znanje stranog jezika, jer isti nije registrovan za obavljanje te djelatnosti, te takvi dokazi nisu valjani. 
  • Ne dostavljati svjedočanstva o završenim razredima srednje škole. 
  • Ocjene iz indexa/dodatka diplomi – položeni ispiti ne mogu dokazati aktivno znanje jezika.

Podržite Pravni blog

Ukoliko vam se ovaj članak dopadne i smatrate da sadrži korisne informacije, podržite naš rad. Možete da ga podijelite sa prijateljima i pomognete nam da se riječ o Pravnom blogu pročuje. Ovo je naša FACEBOOK STRANICA, TWITTER PROFIL, LINKEDIN, YOUTUBE.

Pravni blog odgovara na vaša i pitanja onih koji ga održavaju i mjesto je gdje autori iznose svoje stavove. Naši pravnici ne daju pravne savjete, niti tvrde da je njihovo tumačenje tačno ili da u međuvremenu nije došlo do izmjene propisa, niti odgovaraju za štetu koja nastane njihovom primjenom.

Zabranjeno je kopiranje članaka sa Pravnog bloga. U slučaju da koristite dio našeg članka potrebno je da na početku napišete da se radi o našem članku, te da se linkuje direktno na članak.


Posted

in

by

Tags: