Motivaciono pismo za stipendiju

Motivaciono pismo za stipendiju

Motivaciono pismo može biti odlučujući faktor kada se radi o aplikaciji za stipendiju, odnosno faktor koji može odlučiti u kojem smjeru će nastaviti da se razvija vaš život i profesionalna karijera. Motivaciono pismo za stipendiju je izvrsna prilika da pokažete svoje znanje, poznavanje materije, prije nego što budete u prilici da se lično predstavite. Iako ono nije svugdje obaveza, motivaciono pismo često može da bude presudno. U nastavku vodič kako ga kvalitetno napisati. O tome kako se piše motivaciono pismo i propratno pismo pisali smo i ranije.

Sadržaj članka:

Podržite Pravni blog

Ukoliko vam se ovaj članak dopadne i smatrate da sadrži korisne informacije, podržite naš rad. Možete da ga podijelite sa prijateljima i pomognete nam da se riječ o Pravnom blogu pročuje. Ovo je naša FACEBOOK STRANICA, TWITTER PROFIL, LINKEDIN, YOUTUBE.

Pravni blog odgovara na vaša i pitanja onih koji ga održavaju i mjesto je gdje autori iznose svoje stavove. Naši pravnici ne daju pravne savjete, niti tvrde da je njihovo tumačenje tačno ili da u međuvremenu nije došlo do izmjene propisa, niti odgovaraju za štetu koja nastane njihovom primjenom.

Zabranjeno je kopiranje članaka sa Pravnog bloga. U slučaju da koristite dio našeg članka potrebno je da na početku napišete da se radi o našem članku, te da se linkuje direktno na članak.

Motivaciono pismo za stipendiju, šta je to zapravo?

Motivaciono pismo za stipendiju je pismo koje se prilaže uz ostalu dokumentaciju koja se zahtjeva, uključujući i biografiju. Vaša biografija može da oslikava vaše ambicije, ali nije isto što i motivaciono pismo. Cilj ovoga pisma je sljedeći:

 • Želite da dokažete da ste vi najbolji kandidat za stipendiju
 • Želite da jasno izložite svoj plan šta ćete učiniti nakon što steknete obrazovanje za koje ste se opredijelili.

Komisija koja pregleda i evaluira aplikacije, često koristi motivaciona pisma da suzi broj kandidata, odnosno aplikanata. To je izvrstan način da se već na samom početku izdvoje oni koji najviše obećavaju i imaju najviše potencijala.

Motivaciono pismo za stipendiju može zahtijevati bilo ko ko daje stipendiju. Ako želite da uspješno prođete prvi korak, bitno je da se potrudite da ga napišete kvalitetno.

Motivaciono pismo za stipendiju-generalne smjernice

U samom oglasu za stipendiju, vrlo često nećete imati ograničenje vezano za dužinu motivacionog pisma, međutim, praksa je pokazala da najkvalitetnija motivaciona pisma obično imaju od 500-1000 riječi, što je sasvim dovoljno da se jasno izrazite.

Ono bi trebalo sadržavati:

 • Najbitnije elemente iz biografije, a koji su relevantni za motivaciono pismo
 • Podatke o ranijem obrazovanju
 • Profesionalna iskustva i planove za budućnost

Skrojite motivaciono pismo u skladu sa stipendijom za koju aplicirate

Vaše motivaciono pismo bi trebalo da napravi jasnu poveznicu između planova za budućnost i same stipendije. Kako će stipendija doprinijeti vašoj daljoj edukaciji u određenom polju obrazovanja, kako ćete iskoristiti znanje da doprinesete misiji onoga ko daje stipendiju.

Recimo da se stipendija dobija od organizacije koja podržava razvoj i zaštitu ljudskih prava, odnosno razvoj određene struke.

Morate napraviti jaku argumentaciju da upravo vi zaslužujete stipendiju, prije nego drugi aplikanti. Navedite sposobnosti i znanja koja vas razdvajaju od drugih, koji su vaši planovi u unaprijeđenju trenutnog stanja i rješavanju problema iz predmetne oblasti.

Čak i ako imate ograničeno znanje na datu temu, koristite to kao svoju prednost. Objasnite kako ćete marljivim obrazovanjem rješavati probleme u budućnosti.

Struktura motivacionog pisma za stipendiju

Motivaciono pismo za stipendiju se obično sastoji od tri elementa:

 • Uvod
 • Tri paragrafa
 • Zaključak

Uvod bi trebao uključivati elemente poput uobičajenog predstavljanja koje podrazumjeva ime i prezime, trenutni nivo obrazovanja i slične osnovne podatke.

Prvi paragraf bi trebao uključivati iskustvo vezano za posao, što uključuje i plaćeni i neplaćeni pripravnički odnosno volonterski rad. Volonteri i volontiranje u BiH pojmovi su sa kojima se često susrećemo, tako da smo o toj temi ranije pisali. Trebali biste dokazati da se vaš rad razvijao, te da će razvoj da se nastavi obrazovanjem koje želite steći.

Drugi paragraf bi trebao da opiše vaša očekivanja i da izrazi jasno argumentovanu nadu da će buduće obrazovanje donijeti prosperitet. Razmislite koji su to problemi čije će rješavanje biti vaš prioritet.

Treći paragraf bi trebao da opiše generalne planove za budućnost, a ovo su neke ideje za inspiraciju, što ne mora da vas ograničava:

 • Možete uključiti dodatno obrazovanje koje planirate steći
 • Možete pisati o kompanijama i agencijama koje su zainteresovane za kadrove tog tipa
 • Možete govoriti o programima, projektima ili organizacijama koje želite da razvijete.

Na kraju, zaključak treba da ponovo naglasi zašto ste vi pravi kandidat za stipendiju!

Šta motivaciono pismo za stipendiju NE TREBA da sadrži

Vaše motivaciono pismo za stipendiju ne treba da sadrži gramatičke greške ili druge očigledne greške koje ukazuju na traljavost i nemar.

Koristite stručno izražavanje koje ukazuje na to da ste obrazovani, a izbjegavajte sleng.

Govorite o svojoj prošlosti i budućnosti, a izbjegavajte generalizaciju ili neke nerealistične planove koji nemaju veze sa stvarnosti.

Ne budite prepotentni i nepristojni, dokažite da zaslužujete da neko ulaže u vas!

Finalni savjeti

Pisanje motivacionog pisma oduzima određeno vrijeme i njegovo pisanje ne treba požurivati. Planirajte ono što ćete napisati, i razmišljajte kao oni koji će čitati, a pri tom ostanite svoji.

Po završetku, pismo pregledajte i ispravite greške. NAKON što prenoćite.

Jutro je pametnije od večeri. 🙂

Pišite nam ako vam je potrebna pomoć!

Ukoliko vam se ovaj članak dopadne i smatrate da sadrži korisne informacije, podržite naš rad. Možete da ga podijelite sa prijateljima i pomognete nam da se riječ o Pravnom blogu pročuje. Ovo je naša FACEBOOK STRANICA, TWITTER PROFIL, LINKEDIN, YOUTUBE.

Pravni blog odgovara na vaša i pitanja onih koji ga održavaju i mjesto je gdje autori iznose svoje stavove. Naši pravnici ne daju pravne savjete, niti tvrde da je njihovo tumačenje tačno ili da u međuvremenu nije došlo do izmjene propisa, niti odgovaraju za štetu koja nastane njihovom primjenom.

Zabranjeno je kopiranje članaka sa Pravnog bloga. U slučaju da koristite dio našeg članka potrebno je da na početku napišete da se radi o našem članku, te da se linkuje direktno na članak.


Posted

in

by