Tag: kada se isplacuje regres

  • Šta je regres i ko ima pravo na regres

    Šta je regres i ko ima pravo na regres

    Pitanja koja se često postavljaju kao pitanja pravednog društva jesu pitanja regresa, šta je regres i ko ima pravo na regres? Zakon o radu Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 26/16 i 89/18 i 44/22) ne sadrži odredbe kojima se reguliše pravo na regres. Međutim, Opći kolektivni ugovor za teritoriju FBiH (Službene […]