Tag: kako raskinuti ugovor o volontirnaju

  • Gdje mogu volontirati

    Volontiranje je aktivnost kojom se doprinosi poboljšanju kvaliteta života, aktivnom uključivanju građana u društvene procese i razvoju humanijeg i ravnopravnijeg demokratskog društva. Iako se volontiranje ne zasniva na ostvarivanju finansijske dobiti, te organizatori volontiranja često imaju veću korist nego štetu, ipak nije lahko dobiti volonterski angažman, tako da se postavlja pitanje, gdje mogu volontirati. Volontiranje […]