Tag: ko ima pravo na regres

  • Ko je dužan isplaćivati regres

    Ko je dužan isplaćivati regres

    U članku “Šta je regres i ko ima pravo na regres”, kao što i naslov sugeriše, između ostalog pisali smo o pojmu regresa, o regresu i njegovom značenju u radnom zakonodavstvu, te o tome ko ima pravo na regres. Međutim, postavlja se pitanje ko je dužan isplaćivati regres? Sadržaj: Podržite Pravni blog Ko je dužan…

  • Šta je regres i ko ima pravo na regres

    Šta je regres i ko ima pravo na regres

    Pitanja koja se često postavljaju kao pitanja pravednog društva jesu pitanja regresa: šta je regres i ko ima pravo na regres? Zakon o radu FBiH (“Sl. novine FBiH”, broj: 26/16 i 89/18 i 44/22) ne sadrži odredbe kojima se reguliše pravo na regres. Međutim, Opći kolektivni ugovor za teritoriju FBiH (Sl. novine FBiH, broj 48/16)…