Tag: lihvarenje

  • Šta je zelenaški ugovor

    Šta je zelenaški ugovor

    Pojednostavljeno, zelenaški ugovor je ugovor o pozajmici novca s visokom kamatom koji je često sklopljen između pojedinca ili grupe ljudi i osobe koja je u finansijskoj nevolji.