Šta je zelenaški ugovor

Šta je zelenaški ugovor

Pojednostavljeno, zelenaški ugovor je ugovor o pozajmici novca s visokom kamatom koji je često sklopljen između pojedinca ili grupe ljudi i osobe koja je u finansijskoj nevolji. Osoba koja pozajmljuje novac u ovakvom ugovoru obično ima niske prihode, iz nekog razloga je u nevolji i u hitnoj potrebi novcem, nema dobar kreditni rejting ili je na neki drugi način teško mogla doći do tradicionalnog kredita. U nastavku dajemo odgovore na još neka bitna pitanja kako biste dobili širu sliku o tome šta je zelenaški ugovor.

Zakonska kvalifikacija zelenaškog ugovora

U skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima, ništav je ugovor kojim neko, koristeći se stanjem nužde ili teškim materijalnim stanjem drugog, njegovim nedovoljnim iskustvom, lakomislenošću ili zavisnošću, ugovori za sebe ili za nekog trećeg korist koja je u očiglednoj nesrazmjeri sa onim što je on drugom dao ili učinio ili se obavezao dati ili učiniti.

Zelenaški ugovor podrazumijeva iskorištavanje stanja nužde zato što je osoba koja uzima pozajmicu obično u finansijskoj nevolji i nema drugih izbora. Kreditne institucije poput banaka mogu odbiti da odobre kredit takvoj osobi zbog rizika da se neće vratiti novac. Kao rezultat toga, osoba se okreće zelenašima koji su spremni da im pozajme novac, ali po mnogo većim kamatnim stopama i strožijim uslovima plaćanja.

Zelenaši su spremni da iskoriste ovu situaciju i nude pozajmice po visokim kamatnim stopama, što može dovesti do još većeg finansijskog problema osobe koja pozajmljuje novac. Osoba koja je u stanju nužde nema drugog izbora, pa pristaje na ove uslove.

Osim toga, zelenaši često traže osiguranje u vidu vrijedne imovine. Osoba koja je u finansijskoj nevolji često nema izbora nego da prihvati sve ove uslove, a nekada i ne shvata da je učinjeno iskorištavanje njenog stanja nužde. Ovaj nedostatak pravne informisanosti ili nužde i očaj osobe koja pozajmljuje novac je ono što zelenaši koriste kako bi iskoristili tu osobu i zaključili nepravedan ugovor.

Kako dolazi do nastanka zelenaškog ugovora

Zelenaški ugovori često se sklapaju usmeno i nelegalni su. Osobe koje su u finansijskoj nevolji i razmišljaju o sklopu zelenaškog ugovora trebaju biti vrlo oprezne i pažljivo razmotriti sve moguće opcije prije nego što se obavežu na ovakav aranžman, kako bi izbjegle ogromne dugove i dodatne probleme, često i opasnost po tijelo i život.

Da li je zelenaštvo krivično djelo

U skladu sa odredbama Krivičnog zakona FBiH, ko iskorištavajući nuždu, teške imovinske ili stambene prilike, nedovoljno iskustvo, lahkomislenost ili smanjenu sposobnost rasuđivanja druge osobe, primi od nje ili s njom ugovori za sebe ili drugog imovinsku korist koja je u očitom nesrazmjeru s onim što je on dao, učinio ili se obavezao dati ili učiniti, kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do dvije godine.

Ako su tim krivičnim djelom prouzrokovane teške posljedice oštećenom, učinitelj će se kazniti novčanom kaznom ili kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

Na isti način kazniće se onaj ko se bavi davanjem zajmova uz ugovaranje nesrazmjerne imovinske koristi.

To krivično djelo zove se lihvarstvo.

Da li zelenaški ugovor može ostati na snazi

Na zelenaški ugovor shodno se primjenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima o posljedicama ništavosti i o djelimičnoj ništavosti ugovora.

Ako oštećeni zahtijeva da se njegova obaveza smanji na pravičan iznos, sud će udovoljiti takvom zahtjevu ako je to moguće, a u tom slučaju ugovor sa odgovarajućom izmjenom ostaje na snazi.

Veoma je bitno da znate ko vas može zastupati pred sudom, a u svakom slučaju pogledajte naš spisak advokata.

Oštećenik može podnijeti zahtjev za smanjenje obaveze na pravičan iznos u roku od pet godina od zaključenja ugovora.

Podržite Pravni blog

Ukoliko vam se ovaj članak dopadne i smatrate da sadrži korisne informacije, podržite naš rad. Možete da ga podijelite sa prijateljima i pomognete nam da se riječ o Pravnom blogu pročuje. Ovo je naša FACEBOOK STRANICA, TWITTER PROFIL, LINKEDIN, YOUTUBE.

Pravni blog odgovara na vaša i pitanja onih koji ga održavaju i mjesto je gdje autori iznose svoje stavove. Naši pravnici ne daju pravne savjete, niti tvrde da je njihovo tumačenje tačno ili da u međuvremenu nije došlo do izmjene propisa, niti odgovaraju za štetu koja nastane njihovom primjenom.

Zabranjeno je kopiranje članaka sa Pravnog bloga. U slučaju da koristite dio našeg članka potrebno je da na početku napišete da se radi o našem članku, te da se linkuje direktno na članak.