Tag: materija pravosudnog ispita

  • Pravosudni ispit FBiH – Porodično pravo

    Pravosudni ispit FBiH – Porodično pravo

    U nastavku možete pronaći gradivo i pravne izvore iz oblasti Porodičnog prava u skladu sa Programom za Pravosudni ispit FBiH – Porodično pravo

  • Pravosudni ispit BiH

    Pravosudni ispit BiH

    Pravosudni ispit BiH može polagati osoba koja je prije reforme visokog obrazovanja četverogodišnjim studijem na pravnom fakultetu u Bosni i Hercegovini stekla zvanje diplomiranog pravnika, kao i osoba koja je zvanje diplomiranog pravnika stekla u bivšoj SFRJ do 6.4.1992. godine.