Tag: opcinski sud sarajevo

  • Za šta je nadležan Općinski sud Sarajevo

    Za šta je nadležan Općinski sud Sarajevo

    Općinski sud u Sarajevu nastao je kao rezultat spajanja sarajevskih Općinskih sudova I i II te devet općinskih sudova za prekršaje. Spajanjem ova dva suda stvoren je najveći sud u Bosni i Hercegovini. Budući da se upravo kod ovoga suda vodi veliki broj predmeta iz različitih oblasti, bitno je znati za šta je nadležan Općinski…