Tag: pertinencija

  • Šta je pertinencija

    Šta je pertinencija

    Stvari su materijalni dijelovi prirode koji mogu biti u vlasti fizičke ili pravne osobe.Šta je u kontekstu stvari pertinencija?