Tag: Postupak za davanje dozvole maloljetniku za zaključenje braka

  • Dozvola maloljetniku za zaključenje braka

    Dozvola maloljetniku za zaključenje braka

    Maloljetnik koji ima više od 16 godina života ne može samostalno zaključiti brak. Međutim, ukoliko se utvrdi da je to lice tjelesno i duševno sposobno za vršenje prava i dužnosti koje proizlaze iz braka, može se dati dozvola maloljetniku za zaključenje braka. Sadržaj Šta je Vanparnični postupak Vanparnični postupak je samostalan postupak u kojem sud…