Tag: šta je potrebno za ovjeru kopije

  • Kako se ovjerava kopija

    Kako se ovjerava kopija

    Ovjeravanje kopija je postupak kojim se utvrđuje i potvrđuje da je kopija identična originalnom dokumentu. Ovjeravanje kopije ne garantuje istinitost sadržaja dokumenta. Kako se ovjerava kopija i gdje se ovjerava kopija?