Spisak advokata

Iako se veoma često nađemo u situaciji kada pomislimo “potreban mi je advokat”, Zakonom o parničnom postupku FBiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 53/03, 73/05, 19/06, 98/15) propisano je da stranke mogu poduzimati radnje u postupku lično ili putem punomoćnika. Iako o određenoj pravnoj materiji možda znate mnogo i smatrate da u sudskom postupku sami možete ishodovati željeni rezultat, prije nego što odlučite da se zastupate sami, trebali biste razmisliti barem o konsultacijama sa advokatom. Zato vam u nastavku donosimo spisak advokata kako biste odlučili ko želite da vas zastupa.

Ko je advokat?

Najkraće rečeno, advokat je diplomirani pravnik koji je položio pravosudni ispit, upisan u imenik nadležne advokatske komore koji obavlja advokatsku djelatnost i čija profesija podrazumijeva rješavanje, uglavnom tuđih, pravnih problema.

Advokatura u Bosni i Hercegovini ima tradiciju dužu od 120 godina –  prvi pisani Zakon o advokaturi  donijela je Austro-ugarska 1883 godine / Advokaten ordnung /. Ovaj datum danas se slavi kao početak samostalne i neovisne advokature u BIH. „Advokatskim  redom“ kako se nazivao zakon,  utemeljen je jedinstven sistem i sloboda bavljenja advokaturom. Advokati su dio pravosuđa, a vlasti nisu mogle odbiti  molbu podnositelja, ako je ispunjavao uslove za bavljenje advokaturom.

Spisak advokata

Ukoliko imate određeni pravni problem i potrebna vam je pomoć advokata, ovdje pronađite SPISAK ADVOKATA (FBiH) koji vam mogu pomoći, spriječiti nastanak štete, ublažiti je ili vam pomoći da ostvarite svoj pravo. SPISAK ADVOKATA (RS)

Bitno je napomenuti i da ukoliko pismenim ugovorom između advokata i njegovog klijenta nije ugovoreno drugačije, advokatu pripada nagrada za izvršeni rad po odredbama TARIFE.

Upravni odbor Advokatske komore F BiH daje objašnjenje o primjeni Tarife i njezino tumačenje. Objašnjenje ili mišljenje o primjeni Tarife daje se na zahtjev klijenta, advokata, suda ili drugih ovlaštenih tijela u zemlji ili inostranstvu.

Advokatska etika

U društvu zasnovanom na vladavini zakona advokati imaju posebnu ulogu i zato moraju služiti interesima pravde kao i onima čija su im prava i slobode povjereni da ih štite i brane, njihova dužnost nije samo da zastupaju svoju stranku, već da joj budu i savjetnici u najboljem smjeru. Iz ovih razloga, Kodeks advokatske etike utvrđuje načela i pravila ponašanja kojih su se, radi očuvanja i ugleda advokature, advokati uvijek dužni pridržavati pri obavljanju svoje djelatnosti.

 

About the author