Tag: sta je ugovor

  • Ko može praviti ugovore

    Ko može praviti ugovore

    Za ugovor može biti propisana i forma, naprimjer, ugovor mora biti u pismenom obliku i tada ga neko mora napisati. Ko može praviti ugovore?

  • Ugovor, osnovne stvari koje morate znati

    Ugovor, osnovne stvari koje morate znati

    Ugovor  je pravni posao  usmjeren na proizvođenje pravom dopuštenih pravnih učinaka koji se sastoje u nastanku, prestanku ili promjeni pravnih odnosa. Ugovor se zaključuje saglasnim očitovanjem volja dviju ili više osoba i ispunjavanjem forme ukoliko je ona propisana.