Legalistik

Legalistik: Napredno online rješenje za advokate

Disclaimer: Ovaj članak je napisan u saradnji sa Legalistik-om, ali predstavlja objektivno i nepristrasno mišljenje o aplikaciji  koja pomaže advokatima da povećaju efikasnost svoga rada i kancelarije i obezbijede najbolju uslugu za svoje klijente putem najsavremenijeg online rješenja. U skladu sa normama profesionalnosti i nezavisnosti, nastojali smo pružiti objektivne informacije o funkcionalnostima i performansama aplikacije. Treba imati na umu da, iako smo se trudili da osiguramo tačnost i pouzdanost informacija, mišljenja izražena u ovom članku su isključivo naša i mogu se razlikovati od tuđih iskustava. Prije nego što donesete odluku o korištenju aplikacije, preporučujemo da se konsultujete sa drugim izvorima i Legalistik-om direktno, te obavite sopstveno istraživanje. Legalistik tim je veoma pristupačan i na raspolaganju vam je za sve informacije koje su vam potrebne.

Advokatska efikasnost i odgovornost

Advokati igraju ključnu ulogu u pravnom sistemu zastupajući interese svojih klijenata i osiguravajući pravičnost kroz predano i odgovorno vođenje predmeta i postupaka.

Međutim, kako bi se postigao uspjeh u ovoj zahtjevnoj profesiji, advokati moraju kombinovati efikasnost sa snažnom odgovornošću prema svojim klijentima i profesionalnim standardima i prilagođavati se modernom načinu poslovanja.

U nastavku ćemo istražiti važnost advokatske efikasnosti i odgovornosti i kako ove karakteristike mogu biti ključne za uspjeh advokata, te kako advokatsku kancelariju modernim rješenjima učiniti učinkovitijom i efikasnijom, optimizujući radne procese kroz praćenje i analizu poslova, poslovnih sastanaka, aktivnosti, obaveza, dokumenata, aktivnosti saradnika i sve što je vezano za poslovanje uspješne advokatske kancelarije.

Sve to kroz korištenje Legalistik aplikacije.

Legalistik i advokatska efikasnost

Advokatska efikasnost se odnosi na sposobnost advokata da efikasno obavljaju svoje dužnosti i odgovore na zahtjeve svojih klijenata. Ova karakteristika je od suštinske važnosti jer advokati često rade pod pritiskom rokova i moraju brzo analizirati složene pravne probleme.

Efikasnost se postiže kroz dobro organizovano upravljanje vremenom, efikasnu komunikaciju i temeljito proučavanje relevantnih pravnih propisa i presedana. Advokati koji su efikasni u svom radu mogu pružiti bolje i brže rezultate svojim klijentima, smanjiti troškove pravne usluge i izgraditi reputaciju pouzdanosti.

Legalistik je aplikacija koja pomaže advokatima da povećaju efikasnost svoga rada i obezbijede najbolju uslugu za svoje klijente putem najsavremenijeg online rješenja. Aplikacija je napravljena da advokatsku kancelariju učini učinkovitijom i efikasnijom, optimizujući radne procese tako da advokati mogu da prate i analiziraju svoje poslove, organizuju sastanke, aktivnosti, obaveze, dokumente, saradnike i sve što je vezano za poslovanje uspješne advokatske kancelarije.

Šta je Legalistik?

Međutim, efikasnost sama po sebi nije dovoljna. Advokati moraju biti svjesni svoje odgovornosti prema klijentima, pravnoj profesiji i širem društvu.

Odgovornost advokata obuhvata poštovanje etičkih normi, zaštitu poverljivih informacija klijenta i upotrebu njihovog znanja i vještina u najboljem interesu svojih klijenata.

Advokati također moraju biti transparentni u svojim aktivnostima i poštovati zakone i propise koji se odnose na advokatsku profesiju, ali i pravo stranke da bude na vrijeme obaviještena o statusu svoga predmeta, te aktivnostima koje se poduzimaju.

Da bi podigli nivo profesionalnosti i olakšali informisanje klijenata o statusu njihovih predmeta, Legalistik aplikacija nudi advokatima mogućnost da svojim klijentima obezbijede web pristup informacijama o predmetima. Na taj način doprinosi se profesionalnoj povezanosti advokata i klijenata i pojednostavljuje komunikacija.

Web pristup za klijente

Održavanje visokih standarda advokatske odgovornosti pomaže u izgradnji poverenja klijenata i reputacije advokata.

Klijenti žele saradnju sa advokatima koji su odgovorni, imaju integritet i koji će ih predstavljati na najbolji mogući način.

Advokati koji se ističu po svojoj odgovornosti često privlače nove klijente i uspostavljaju dugoročne odnose sa postojećim.

Naše iskustvo sa Legalistik-om

Iako ova recenzija nije rađena od strane člana advokatske kancelarije, već smo joj pristupili kao alatu za organizaciju vremena, obaveza i praćenja finansijskog aspekta poslovanja i dokumenata, u nastavku ćemo s vama podijeliti detaljnije informacije o svakom od modula koje ova aplikacija nudi.

Kao što smo upravo pomenuli, Legalistik funkcioniše po principu modula, omogućavajući najbolju moguću organizaciju i preglednost za korisnike.

Upoznajte se sa svim modulima i našim iskustvom o tome kako Legalistik aplikacija može da bude od koristi kancelarijama koje istovremeno moraju raditi na više predmeta i različitih slučajeva.

Imajući pritom veći broj uposlenika čije djelovanje treba koordinirati.

Kontrolna ploča

Kontrolna ploča je srce Legalistik aplikacije. Ona na jednostavan način pruža sveobuhvatan pregled svih ključnih informacija o predmetima, zadacima i fakturama. Kroz korisnički interfejs, koji je prilagođen čak i onima koji nisu na naprednom nivou poznavanja modernih tehnologija, omogućava brz pristup važnim informacijama.

Na kontrolnoj ploči nalazi se pregled svih otvorenih i zatvorenih predmeta, možete pratiti zadatke koje treba obaviti i neplaćene fakture.

Također, moguće je pratiti statistiku o broju predmeta i na taj način generisati izvještaje o produktivnosti advokatske kancelarije. Kontrolna ploča pruža sveobuhvatan uvid u poslovanje na jednom mjestu, olakšavajući donošenje odluka koje će biti bazirane na realnim i ažurnim parametrima.

Kalendar

Modul Kalendar je neophodan za praćenje rokova, sastanaka i obaveza. Legalistik aplikacija omogućava jednostavno kreiranje i ažuriranje događaja.

Moguće je lahko dodavati sastanke, rokove za podnošenje dokumenata, zakazivati interne sastanke i druge važne događaje.

Ono što nam se posebno sviđa je mogućnost dodavanja napomena uz svaki događaj, tako da se mogu detaljno opisati ili se podsjetiti na posebne detalje vezane za taj događaj.

Također, moguće je postaviti podsjetnike kako biste bili sigurni da nećete propustiti važne događaje ili rokove. Fleksibilnost kalendara omogućava da prilagodite prikaz prema svojim potrebama – moguće je koristiti dnevni, nedeljni, mjesečni ili godišnji prikaz kako biste imali jasnu sliku o svom rasporedu.

Jako korisna mogućnost je i korištenje boje kako bi se vizuelno razlikovale različite vrste događaja ili predmeta. Uz to, Legalistik aplikacija omogućava i dijeljenje kalendara sa članovima tima, olakšavajući koordinaciju sastanaka i raspodjelu zadataka unutar kancelarije.

Svaki korisnik Legalistik aplikacije (advokati i saradnici) može povezati svoj Legalistik kalendar sa svojim Google kalendarom, i sinhronizovati obaveze i zadatke na oba kalendara. Sinhronizacija je dvosmjerna, što znači da će promjene u jednom kalendaru biti prenesena na drugi i obratno (recimo,dodavanje nove obaveze, njena izmjena ili brisanje).

Predmeti

Modul Predmeti je ključni dio Legalistik aplikacije jer omogućava da efikasno pratite sve informacije o pravnim predmetima. Moguće je lahko kreirati nove predmete, dodavati relevantne podatke kao što su stranke, datum podnošenja, vrsta predmeta itd.

Također, moguće je pridružiti dokumente, bilješke i evidencije sastanaka uz svaki predmet. Ovaj modul omogućava da organizujete i kategorizujete predmete kako biste lahko pristupili informacijama kad god je to potrebno.

Dodatni kvalitet ovog modula je da možete pretraživati predmete po različitim kriterijima kao što su ime stranke, broj predmeta ili status. Ovo štedi vrijeme i olakšava pronalaženje svih potrebnih informacija o predmetima.

Servis za pristup predmetima putem interneta

Legalistik aplikacija nudi pristup predmetima putem interneta, što je izuzetno korisno za komunikaciju sa klijentima i upravljanje predmetima na daljinu.

Klijenti imaju mogućnost da pristupe svojim predmetima putem sigurne online platforme.

Ovo omogućava klijentima da pregledaju dokumente vezane za svoje predmete, i prate napredak predmeta.

Servis za pristup predmetima putem interneta povećava transparentnost i saradnju sa klijentima, omogućavajući im da budu aktivno uključeni u pravne procese.

Trenutno je moguće pristupiti portalu Pravosudje.ba, međutim, radi se i na omogućavanju pristupa i drugim portalima za ove namjene na području Srbije, a i ostalih zemalja Balkana.

Zadaci

Modul Zadaci je od velike pomoći u organizaciji svakodnevnih obaveza. Mogu se lahko kreirati zadaci, dodijeliti im se prioritet, postaviti rokove i pratiti njihov napredak.

Ovaj modul omogućava da bolje upravljate svojim i vremenom svojih saradnika i osigurava da nijedan zadatak ne bude zaboravljen.

Također, mogu se postavljati podsjetnici za zadatke kako biste bili sigurni da ćete ih obaviti u određenom vremenskom okviru.

Fleksibilnost modula Zadaci omogućava da sortirate i filtrirate zadatke prema prioritetu, rokovima ili drugim parametrima kako biste imali jasan pregled svih obaveza koje treba obaviti. Ovaj modul je neophodan za efikasno upravljanje zadacima u radnom okruženju.

Fakture

Modul Fakture je izuzetno važan za finansijsko praćenje i upravljanje.

Aplikacija vam omogućava da kreirate i generišete fakture za svoje usluge, dodajete detalje o pruženim uslugama, iznosima i rokovima plaćanja.

Također, možete pratiti status plaćanja i evidentirati uplate.

Pregled finansijskih izvještaja i analiza olakšava praćenje prihoda i rashoda kancelarije, što je ključno za kvalitetno poslovno planiranje.

Dokumenti

Modul dokumenti pomaže vam da jednostavno organizujete sve pravne dokumente na jednom mjestu. Možete lahko dodavati, pregledati i pretraživati dokumente vezane za predmete. Također, možete kreirati i kategorije kako biste organizovali dokumente po temama ili vrstama.

Ovaj modul pruža mogućnost da jednostavno pristupite relevantnim dokumentima kad god je potrebno, bez potrebe za pretraživanjem fizičkih dosjea ili papira.

Također, modul dokumenti omogućava da dijelite određene dokumente sa svojim klijentima putem sigurne online platforme, omogućavajući im da imaju pristup važnim dokumentima u svakom trenutku.

Čuvajte hiljade dokumenata na Legalistik ili Google serveru, na kojima se rezervne kopije automatski izrađuju. Dodajte ih pojedinačno ili čitave fascikle sa svim dokumentima koji su vezani za predmete.

Jednostvnom pretragom pronađite željeni dokument i jednim klikom ga podijelite sa saradnicima ili klijentima bez prethodnog skidanja na računar, skeniranja ili štampanja.

Ako vam treba dokument dok ste u pokretu, na mobilnom telefonu ili laptopu, pristupite jednostavno dokumentima sa udaljene lokacije i olakšajte sebi rad van kancelarije.

Web pristup za klijente

Legalistik aplikacija pruža mogućnost web pristupa za klijente, što im omogućava da prate svoje predmete i komuniciraju sa vama ili vašim timom. Klijenti imaju pristup informacijama o svojim predmetima, te ste pošteđeni upita o stvarima koje lahko mogu pogledati kroz pristup aplikaciji.

Ovaj modul olakšava saradnju sa klijentima i povećava njihovu uključenost u pravne procese. Također, web pristup za klijente pruža im dodatnu fleksibilnost jer mogu pristupiti informacijama i komunicirati sa vama iz udobnosti svog doma ili bilo kojeg drugog mjesta sa pristupom internetu.

Izvještaji

Modul izvještaji je izuzetno koristan za praćenje produktivnosti i analizu poslovanja kancelarije.

Legalistik aplikacija omogućava da generišete različite izvještaje o broju predmeta, fakturisanju, finansijskim podacima i mnoge druge parametre.

Ti izvještaji pomažu da steknete uvid u performanse svoje kancelarije, identifikujete trendove i donesete kvalitetne odluke za dalji razvoj i poboljšanje poslovanja.

Modul izvještaja je nezamjenjiv alat za praćenje ključnih podataka i evaluaciju uspjeha poslovanja.

Ako želite da svako jutro dobijete listu zadataka za taj dan na email adresu, ili želite odštampati sve obaveze za sljedeću sedmicu, Legalistik vam i to omogućava i to na veoma jednostavan način.

Mobilna aplikacija

Legalistik aplikacija također nudi mobilnu aplikaciju koja omogućava pristup svim funkcionalnostima na mobilnim uređajima.

Ovo pruža fleksibilnost i mogućnost upravljanja kancelarijom čak i kada ste u pokretu. Možete lahko provjeravati predmete, ažurirati kalendare, komunicirati sa klijentima i saradnicima i obavljati zadatke putem mobilne aplikacije. Ovo je posebno korisno kada sam izvan kancelarije ili kada želite brz pristup informacijama u realnom vremenu.

Legalistik moduli

Kontrolna ploča

Sve bitne informacije na jednom mjestu, nadolazeći sastanci i zadaci, statistika faktura i sve zadnje promjene nastale u sistemu.

Kreirajte moderno radno mjesto, pristupite svim bitnim informacijama na jednom mjestu sa bilo koje lokacije.

Legalistik kontrolna ploča

Kalendar

Nikad više ne propustite rokove. Kalendar sa dnevnim, sedmičnim i mjesečnim prikazom. Brzo dodajte novi zadatak, pregledajte nadolazeće, podsjetite se prošlih. Zadaci i podsjetnici se mogu odmah povezati sa predmetima.

Legalistik kalendar
Legalistik kalendar

Predmeti

Upravljajte predmetima sa jednog mjesta. Veze prema svim saradnicima, strankama, sudijama, zadacima, fakturama, dokumentima i svim podacima vezanih za predmet. Automatsko osvježavanje podataka iz suda i sve istorijske promjene na jednom mjestu.

Legalistik predmeti

Pravosudje.ba

Unutar Legalistik aplikacije omogućen je pristup podacima sa Pravosudje.ba (servis za pristup predmetima putem interneta). Povežite jednostavno predmet pomoću BSP (oznaka sudskog predmeta) i JPK (jedinstveni pristupni kod). Nakon toga, automatski će vam se ažurirati svi podaci sa Pravosudje.ba portala vezani za taj predmet.

Portal pravosudje.ba

Zadaci

Zadaci vezani za svaki predmet vam daju mogućnost efikasnog planiranja za svakog saradnika. Unesite zadatke za sebe i saradnike, povežite sa predmetom i preuzmite potpunu kontrolu nad obavezama.

Legalistik zadaci

Fakture

Jednostavno generišite i pratite naplatu svih faktura vezanih za predmete. Dodajte svoj logo i štampajte ih direktno iz aplikacije, sa svim stavkama jasno vidljivim strankama.

Legalistik fakture

Dokumenti

Upravljajte dokumentima na jednostavan način. Bilo da su dokumenti na Legalistik serveru, ili na vašem Google drive-u, dodajte, generišite, mijenjajte i dijelite dokumentaciju u par klikova. Koristite šablone i ubrzajte rad na generisanju novih dokumenata.

Legalistik dokumenti

Web pristup za klijente

Ne gubite vrijeme na informisanje klijenta o statusu predmeta. Omogućite mu uvid u osnovne informacije i  status njegovih predmeta u svakom trenutku pomoću web pristupa. 

Web pristup za klijente

Izvještaji

Želite svako jutro na email primiti listu zadataka za taj dan, ili želite petkom odštampati sve obaveze za sledeću sedmicu? Onda će vam se svidjeti alat Izvještaji gdje ćete moći generisati periodične izvještaje po vašim željama.

Legalistik izvještaji

Mobilna aplikacija

Sa mobilnom aplikacijom, advokati mogu raditi na svojim predmetima sa bilo kojeg mjesta, bez da budu vezani za određenu lokaciju ili uređaj. Raspolažite informacijama dok idete na posao, dok ste na sastanku sa klijentom ili na sudu.

Legalistik mobilna aplikacija

Cijena korištenja Legalistik aplikacije

Kao kada odlučujete o kupovini bilo koje vrste, važno je razmotriti cijenu u kontekstu benefita koje aplikacija pruža, kao što su povećana efikasnost, organizacija radnih procesa, bolje upravljanje dokumentima i poboljšana usluga za klijente.

Stoga, smatramo da je ulaganje u Legalistik aplikaciju isplativo s obzirom na potencijalne dugoročne uštede i rast produktivnosti.

Preporučujemo da kontaktirate pružatelje usluga Legalistik aplikacije kako biste dobili konkretne informacije o cijeni i mogućnostima pretplate, kako biste mogli donijeti odluku o korištenju ove korisne aplikacije.

Broj telefona na koji možete da kontaktirate vlasnike aplikacije je:

+387-65-699-609.

Također, možete poslati i mail na info@legalistik.com

Sve informacije možete dobiti od ponedjeljka do petka, u periodu od 09:00-16:00 sati.

Legalistik kontakt

Zaključak

Nakon izvjesnog vremena korištenja aplikacije, stekli smo utisak da svi moduli funkcionišu “glatko”, bez štopanja i dugog vremena odziva.

Svaki od njih ispunjava svoju funkciju i posjeduje potencijal za stalnu nadogradnju u cilju pružanja što boljeg korisničkog iskustva, ali i različitih dodatnih mogućnosti.

Osim činjenice da je sve izvrsno programirano, te da je prilagođeno potrebama advokatskih kancelarija, cjelokupan sistem je veoma intuitivan, te je jednostavan za korištenje.

Ono što je nas interesovalo, a gdje smo smatrali da je potrebno posebno obratiti pažnju, jeste pitanje sigurnosti i zaštite ličnih i povjerljivih podataka koji se nalaze na Legalistik serverima. Tim povodom smo se obratili njihovoj korisničkoj podršci gdje smo dobili sljedeće objašnjenje:

“Sigurnosti i bezbijednosti podataka na Leglistik-u posvećena je najveća moguća pažnja, pošto je pouzdanost podataka osnova na kojoj se zasniva odnos advokata i Legalistik servisa.

Podaci su zaštićeni na Amazon S3, Google i Vultr serverima koji su najpouzdaniji i poznati po svojim sigurnosnim mjerama. Ovi serveri koriste enkripciju podataka na više nivoa, kako tokom prenosa koristeći SSL/TLS protokol, čime se osigurava siguran transfer podataka između korisnika i servera ali i na samom serveru, gde se koristi Server-Side Encryption (SSE) mehanizam. 

Također, tu su napredne metode autentifikacije i stroge kontrole pristupa kako bi se osigurala maksimalna zaštita podataka. Redovno se vrši ažuriranja sistema kako bi se osigurala najnovija zaštita od potencijalnih prijetnji ali i kontinuirana, automatska izrada sigurnosnih kopija podataka.

Podaci i dokumenti unutar Legalistik aplikacije su mnogo bezbjedniji od onih na lokalnim računarima i serverima unutar advokatskih kancelarija.”

Odgovor korisničke podrške Legalistik-a

Na osnovu svega prethodno navedenog, ocjenjujemo da je Legalistik veoma korisna aplikacija za advokate. Sa svojim funkcijama praćenja i analize poslova, organizacije sastanaka i obaveza, kao i upravljanja dokumentima i saradnicima, može biti od velike pomoći u optimizaciji radnih procesa u advokatskoj kancelariji.

Ova vrsta online rješenja može značajno povećati efikasnost advokata, omogućavajući im da brže i efikasnije obavljaju svoje zadatke. Praćenje i analiza poslova mogu pomoći advokatima da bolje organizuju svoje vrijeme i resurse, identifikujući prioritete i potencijalne probleme. Također, moguće je pratiti napredak u različitim predmetima i pružiti klijentima ažurirane informacije o statusu njihovih slučajeva.

Organizacija sastanaka, aktivnosti i obaveza unutar aplikacije olakšava advokatima planiranje i upravljanje svojim rasporedom, a istovremeno omogućuje bolju komunikaciju s klijentima i saradnicima.

Upravljanje dokumentima također je bitan aspekt rada advokata. Legalistik pruža sistem za čuvanje, organizaciju i pretragu dokumenata, što olakšava pronalaženje relevantnih informacija kada je to potrebno. To može poboljšati produktivnost advokata i omogućiti im da brže pristupe potrebnim podacima.

Po našoj ocjeni, Legalistik je moćno online rješenje koje može unaprijediti radne procese u advokatskoj kancelariji i omogućiti advokatima da pruže najbolju uslugu svojim klijentima.