Početna

Najnovije na Pravnom blogu

  • Razlika između nehata i umišljaja
    Krivično djelo je pravni termin koji označava radnje ili postupke koji su zabranjeni zakonom i koje se smatraju protivnim društvenim normama. Krivična djela predstavljaju povredu zakona i obično dovode do krivične odgovornosti i kazni za počinioca. Za ispravnu kvalifikaciju krivičnog djela, bitno je ocijeniti i da li je djelo učinjeno iz nehata ili sa umišljajem.… Read more: Razlika između nehata i umišljaja
  • Legalistik mobilna aplikacija
    Legalistik mobilna aplikacija je rješenje za advokate koji žele da postignu maksimalnu efikasnost, organizaciju i analitiku u svom radu.
  • Nasilje u porodici
    Nasilje u porodici je jedan od najbolnijih i najalarmantnijih problema koji se susreću u današnjem društvu.