Legalistik mobilna aplikacija

Disclaimer: Ovaj članak je napisan u saradnji sa Legalistik-om, ali predstavlja objektivno i nepristrasno mišljenje o aplikaciji  koja pomaže advokatima da povećaju efikasnost svoga rada i kancelarije i obezbijede najbolju uslugu za svoje klijente putem najsavremenijeg online rješenja. U skladu sa normama profesionalnosti i nezavisnosti, nastojali smo pružiti objektivne informacije o funkcionalnostima i performansama aplikacije. Treba imati na umu da, iako smo se trudili da osiguramo tačnost i pouzdanost informacija, mišljenja izražena u ovom članku su isključivo naša i mogu se razlikovati od tuđih iskustava. Prije nego što donesete odluku o korištenju aplikacije, preporučujemo da se konsultujete sa drugim izvorima i Legalistik-om direktno, te obavite sopstveno istraživanje. Legalistik tim je veoma pristupačan i na raspolaganju vam je za sve informacije koje su vam potrebne.

U današnjem dinamičnom pravnom okruženju, uspjeh advokata ne zavisi samo o njihovim pravnim vještinama, već i o njihovoj sposobnosti da efikasno upravljaju svojom kancelarijom i predmetima.

U tom kontekstu, Legalistik aplikacija se ističe kao nezaobilazan alat za advokate koji žele da unaprijede svoj rad, postignu maksimalnu produktivnost i pruže vrhunsku uslugu svojim klijentima.

Ova inovativna online platforma je koncipirana s ciljem da transformiše radne procese advokatskih kancelarija, omogućavajući advokatima ili osobama koje oni ovlaste, da prate, organizuju i analiziraju sve aspekte svog poslovanja na jednostavan i efikasan način.

Sadržaj članka:

 • Legalistik aplikacija za mobilne uređaje
  • Značaj digitalizacije u advokaturi i pravosuđu
  • Legalistik mobilna aplikacija
  • Kako instalirati Legalistik mobilnu aplikaciju

Legalistik aplikacija za mobilne uređaje

U digitalnom dobu advokati moraju iskoristiti sve prednosti koje moderna tehnologija nudi kako bi unaprijedili svoj rad i ostvarili izvrsnost u pružanju usluga klijentima.

Mobilne aplikacije su postale neizostavan dio poslovnog svijeta i igraju ključnu ulogu u unapređivanju efikasnosti, produktivnosti i povećanju konkurentske prednosti kompanija.

One omogućavaju pristup poslovnim informacijama i alatima bilo gdje i bilo kada putem svojih mobilnih uređaja. To znači da zaposleni mogu biti produktivni čak i dok su van ureda, što povećava fleksibilnost i mobilnost radne snage.

Uvođenje novih tehnologija i inovativnih rješenja u poslovni svijet donosi brojne prednosti i omogućava kompanijama da steknu konkurentske prednosti nad tradicionalnim i tromim sistemima komuniciranja i vođenja poslova.

Značaj digitalizacije u advokaturi i pravosuđu

U današnjem svijetu advokature i pravosuđa, mobilna aplikacija igra ključnu ulogu u transformaciji i unaprijeđenju načina na koji advokati obavljaju svoj posao. Ova tehnološka inovacija pruža brojne prednosti i olakšice, što čini cjelokupni sistem efikasnijim i produktivnijim.

Jedna od najvećih prednosti mobilnih aplikacija u svijetu advokature je povećana mobilnost i dostupnost informacija. Advokati mogu pristupiti važnim pravnim dokumentima, zakonima, presedanima i drugim relevantnim informacijama bilo gdje i u svakom trenutku, koristeći svoje mobilne uređaje. To znači da mogu raditi i biti produktivni čak i kada su izvan kancelarije ili na sudu, što je od vitalnog značaja u dinamičnom i brzom svijetu pravosuđa.

Još jedan važan aspekt mobilnih aplikacija u pravosuđu je olakšavanje komunikacije i saradnje. Advokati mogu koristiti aplikacije za komunikaciju s klijentima, saradnicima i drugim članovima tima, dijeliti dokumente, razmjenjivati informacije i olakšati timski rad. Ova brza i efikasna komunikacija unaprijeđuje produktivnost, smanjuje vrijeme potrebno za donošenje odluka i poboljšava kvalitet pravnog rada.

Uz sve ove prednosti, olakšana je i unaprijeđena analitika, što pomaže advokatima da dobiju uvid u svoje performanse, identificiraju trendove i donose dobre poslovne odluke.

Svi ovi benefiti ukazuju na to da su digitalizacija i usvajanje novih tehnologija neophodni za postizanje veće efikasnosti, produktivnosti i kvaliteta rada. Advokati i pravosudni sistemi koji prvi prepoznaju važnost mobilnih aplikacija i implementiraju ih u svoje poslovanje imaju prednost u odnosu na one koji se oslanjaju na tradicionalne, tromije načine rada.

Legalistik mobilna aplikacija

Legalistik mobilna aplikacija je ključno rješenje za advokate koji žele da postignu maksimalnu efikasnost, organizaciju i analitiku u svom radu.

Sa ovom inovativnom platformom, advokatske kancelarije mogu transformisati način na koji obavljaju svoje poslove, ostvarujući izvanredne rezultate i pružajući najbolju moguću uslugu svojim klijentima.

Legalistik, kao vodeća platforma za unaprijeđenje rada advokata, nudi svoju sopstvenu mobilnu aplikaciju. Ova mobilna aplikacija predstavlja moćan alat koji pruža advokatima potpunu fleksibilnost i mobilnost u upravljanju svojim poslovima, čak i kada su izvan kancelarije.

Legalistik mobilna aplikacija omogućava advokatima da pristupe svim važnim funkcionalnostima platforme putem svojih mobilnih uređaja. Advokati mogu brzo i jednostavno pristupiti pravnim dokumentima i drugim važnim informacijama koje su im potrebne za pružanje najbolje usluge svojim klijentima.

Također, mogu organizovati svoje sastanke, pratiti svoje obaveze, upravljati zadacima i dokumentima, te komunicirati sa saradnicima putem sigurnog i efikasnog sistema za razmjenu poruka.

Kroz Legalistik mobilnu aplikaciju, advokati imaju neometan pristup svojim poslovima, čak i kada su u pokretu ili izvan kancelarije. Ovo im omogućava da ostanu povezani, organizovani i efikasni, pružajući visok nivo usluge svojim klijentima bez obzira na svoju fizičku lokaciju.

Kao dio cjelokupne Legalistik platforme, mobilna aplikacija pruža sveobuhvatno rješenje za unaprijeđenje rada advokata, povećanje produktivnosti i optimizaciju svih aspekata advokatske prakse.

Uz intuitivan interfejs i napredne funkcionalnosti, Legalistik mobilna aplikacija postaje neophodan alat za moderne advokate koji žele da ostvare izvrsnost u svom radu i pruže najbolju moguću uslugu svojim klijentima.

Kako instalirati Legalistik mobilnu aplikaciju

Android

Da bi instalirali Legalistik mobilnu aplikaciju na svoj Android uređaj, potrebno je da otvorite Google Play i u pretragu unesete: “Legalistik”:

Ili samo otvorite sljedeći link da odete direktno na Legalistik aplikaciju: Legalistik instalacija.

Kliknite na dugme Install i sačekajte da se aplikacija pojavi na vašem uređaju.

iOS

Dok ne bude objevljena na App Store, Legalistik mobilna aplikacija se na iOS uređaje dodaje na sljedeći način:

 • Otvorite Safari web pretraživač i u polje za adresu unesite sljedeće: pwa.legalistik.com, i kliknite na 3 tačkice u donjem desnom uglu:
 • U listi opcija izaberite “Add to Home Screen”:
 • Potvrdite naziv aplikacije i kliknite na Add u gornjem desnom uglu:
 • Legalistik aplikacija će biti dodana na početni ekran:

Ono što je nas interesovalo, a gdje smo smatrali da je potrebno posebno obratiti pažnju, jeste pitanje sigurnosti i zaštite ličnih i povjerljivih podataka koji se nalaze na Legalistik serverima. Tim povodom smo se obratili njihovoj korisničkoj podršci gdje smo dobili sljedeće objašnjenje:

“Sigurnosti i bezbijednosti podataka na Leglistik-u posvećena je najveća moguća pažnja, pošto je pouzdanost podataka osnova na kojoj se zasniva odnos advokata i Legalistik servisa.

Podaci su zaštićeni na Amazon S3, Google i Vultr serverima koji su najpouzdaniji i poznati po svojim sigurnosnim mjerama. Ovi serveri koriste enkripciju podataka na više nivoa, kako tokom prenosa koristeći SSL/TLS protokol, čime se osigurava siguran transfer podataka između korisnika i servera ali i na samom serveru, gde se koristi Server-Side Encryption (SSE) mehanizam. 

Također, tu su napredne metode autentifikacije i stroge kontrole pristupa kako bi se osigurala maksimalna zaštita podataka. Redovno se vrši ažuriranja sistema kako bi se osigurala najnovija zaštita od potencijalnih prijetnji ali i kontinuirana, automatska izrada sigurnosnih kopija podataka.

Podaci i dokumenti unutar Legalistik aplikacije su mnogo bezbjedniji od onih na lokalnim računarima i serverima unutar advokatskih kancelarija.”

Odgovor korisničke podrške Legalistik-a

Uputstvo o korištenju mobilne aplikacije preuzeto sa Legalistik.com