Category: Porodično pravo

  • Kome pripadaju djeca nakon razvoda braka

    Kome pripadaju djeca nakon razvoda braka

    Kome pripadaju djeca nakon razvoda braka je veoma rogobatan izraz, budući da djeca nisu stvari, već živa bića sa emocijama o čijem rastu i razvoju treba da se prvenstveno brinu roditelji, a onda i cjelokupno društvo. U slučaju razvoda braka, kao i prije razvoda, djeca pripadaju oba roditelja, i oba roditelja imaju pravo i odgovornost…

  • Kome pripada imovina stečena u braku

    Kome pripada imovina stečena u braku

    Bračna stečevina je pravni institut koji se odnosi na imovinu koja se stiče u braku odnosno zajedničkom životu supružnika. U bračnoj stečevini uključuju se sve stvari i novčana sredstva koja su stečena tokom braka, bez obzira na to koja od supružnika ih je stekla ili kako su ih stekli. Ukoliko do toga dođe, kome pripada…