Kome pripadaju djeca nakon razvoda braka

Kome pripadaju djeca nakon razvoda braka

Kome pripadaju djeca nakon razvoda braka je veoma rogobatan izraz, budući da djeca nisu stvari, već živa bića sa emocijama o čijem rastu i razvoju treba da se prvenstveno brinu roditelji, a onda i cjelokupno društvo.

U slučaju razvoda braka, kao i prije razvoda, djeca pripadaju oba roditelja, i oba roditelja imaju pravo i odgovornost da brinu o njima. Međutim, ako se roditelji ne mogu dogovoriti o tome kako će se brinuti o djeci, sud može donijeti odluku o tome ko će imati primarno skrbništvo nad djecom i kako će se odvijati posjete drugom roditelju.

Pisali smo i o tome kako izbjeći dugotrajan i skup razvod braka.

Kojim zakonom se uređuje pitanje braka

Porodičnim zakonom u Federaciji Bosne i Hercegovine uređuju se porodica, brak i pravni odnosi u braku, odnosi roditelja i djece, usvojenje istarateljstvo.

Istim Zakonom uređeni su i pravni učinci vanbračne zajednice žene i muškarca, prava i dužnosti članova porodice u Federaciji Bosne i Hercegovine, te postupci nadležnih organa u vezi sa bračnim i porodičnim odnosima i starateljstvom.

Šta je razvod braka

Razvod braka je postupak pravnog raskida braka između dvije osobe.

U nekim zemljama, razvod se može izvršiti samo ako oba supružnika pristanu na razvod, dok u drugim zemljama postoji mogućnost razvoda bez pristanka jednog od supružnika.

U nekim zemljama, razvod se može izvršiti samo ako postoji opravdan razlog za razvod, poput nevjerstva ili nasilja u braku.

Razvod braka također uključuje rješavanje pitanja raspodjele imovine i određivanje roditeljske odgovornosti za djecu koja su rođena u braku ili su usvojena.

Postupak u bračnim sporovima pokreće se tužbom. Tako se pokreće i postupak koji za cilj ima razvod braka.

Ako oba bračna partnera zahtijevaju razvod braka, postupak se pokreće zahtjevom za sporazumni razvod braka.

Detaljno o razvodu braka pisali smo u članku Razvod braka i podjela bračne stečevine.

Ko je dužan da brine o djetetu

Bračni partneri sporazumno i ravnopravno odlučuju o rađanju i podizanju djece, o uređenju međusobnih odnosa i obavljanju poslova u bračnoj, odnosno porodičnoj zajednici.

Sud će razvesti brak po zahtjevu za sporazumni razvod braka ako postoji sporazum bračnih partnera, sklopljen u postupku posredovanja, o ostvarivanju roditeljskog staranja, izdržavanju djeteta, uvjetima i načinu održavanja osobnih odnosa i neposrednih kontakata djeteta sa roditeljem koji ne ostvaruje roditeljsko staranje i izdržavanju bračnog partnera.

Prije pokretanja postupka za razvod braka bračni partner ili oba bračna partnera koji imaju djecu nad kojom ostvaruju roditeljsko staranje, kao i za vrijeme trudnoće žene, dužni su podnijeti zahtjev za posredovanje fizičkom i pravnom licu ovlaštenom za posredovanje.

U postupku posredovanja ovlašćena osoba nastojat će ukloniti uzroke koji su doveli do poremećaja bračnih odnosa i izmiriti bračne partnere. Prema potrebi preporučit će im da se obrate savjetovalištima ili drugim ustanovama koje im mogu dati potreban savjet.

Ovlašćena osoba upoznat će bračne partnere sa posljedicama razvoda braka, a posebno sa onim koje se odnose na djecu.

Dijete ima pravo živjeti sa roditeljima

Dijete ima pravo živjeti sa roditeljima. Ako ne živi sa oba ili sa jednim roditeljem, pravo je djeteta da redovno održava osobne odnose i neposredne kontakte sa roditeljem sa kojim ne živi. Dijete ima pravo održavati osobne odnose i neposredne kontakte i sa nenom i djedom.

Roditelji su zajednički i prvenstveno odgovorni za razvoj i odgoj djeteta

Oni imaju dužnost i pravo odgajati dijete u duhu mira, dostojanstva, tolerancije, slobode, ravnopravnosti i solidarnosti, a u skladu sa uzrastom i zrelosti djeteta unapređivati njegovo pravo i odgovornost na slobodu mišljenja, savjesti i vjeroispovijesti.

Roditelji imaju pravo živjeti sa djetetom

Svaki roditelj ima pravo živjeti sa svojim djetetom, osim ako to nije u interesu djeteta.

Ako ne žive sa djetetom, oba roditelja dužna su održavati osobne odnose i neposredne kontakte sa djetetom i poštovati veze djeteta sa drugim roditeljem ukoliko sud ne odredi drukčije.

Roditelji zajednički, sporazumno i ravnopravno staraju se o djetetu, osim ako je drukčije uređeno ovim Zakonom.

O djetetu se stara samo jedan roditelj ako je drugi roditelj umro, proglašen umrlim, spriječen da se stara, nepoznatog boravišta, ako mu je oduzeto roditeljsko staranje, ili mu je oduzeta ili ograničena poslovna sposobnost.

U slučaju spora između roditelja o ostvarivanju roditeljskog staranja, odluku donosi sud u vanparničnom postupku na prijedlog roditelja, djeteta koje je sposobno shvatiti značenje i pravne posljedice svojih radnji, ili organa starateljstva na čijem području dijete ima prebivalište.

Kome pripadaju djeca nakon razvoda braka

Nakon razvoda braka, odluka o roditeljskom odgovornosti za djecu se donosi u skladu sa najboljim interesom djeteta. Roditeljsku odgovornost obično dijele oba roditelja, ali u nekim slučajevima jedan roditelj može dobiti potpunu roditeljsku odgovornost. Kada se donosi odluka o roditeljskom odgovornosti, obično se uzima u obzir mnogo različitih faktora, uključujući:

  • Finansijsku sposobnost roditelja da se brine za dijete
  • Emocionalnu i fizičku sposobnost roditelja da se brine za dijete
  • Veze koje dijete ima sa svakim roditeljem
  • Spremnost roditelja da podržavaju i pomažu drugom roditelju u odgoju djeteta

Ako roditelji ne žive u porodičnoj zajednici, roditeljsko staranje ostvaruje roditelj sa kojim dijete živi. U slučaju kada je drugi roditelj spriječen da se stara o djetetu, ili je nepoznatog boravišta, ili ne izvršava obavezu izdržavanja, ili je nedostupan, roditelj sa kojim dijete živi samostalno odlučuje o zaštiti osobnih, imovinskih i drugih interesa djeteta i nije potrebna saglasnost drugog roditelja.

Ko donosi odluku o tome s kim će dijete živjeti

Odluku o tome sa kojim roditeljem će dijete živjeti donosi sud.

U odluci, sud će odlučiti, osim ako je to u suprotnosti sa interesom djeteta, da roditelj sa kojim dijete ne živi obavlja pojedine dužnosti, a naročito da se stara o zdravlju djeteta i o njegovom školovanju, da ga zastupa u nekim poslovima ili da učestvuje u donošenju svih važnijih odluka o podizanju djeteta, te da upravlja njegovom imovinom.

Roditelj sa kojim dijete ne živi i koji ne obavlja dužnosti, ima pravo da bude informiran od drugog roditelja o važnim stvarima koje se tiču života djeteta. Ako se ne slaže sa nekim postupkom ili mjerom drugog roditelja, može se obratiti sudu koji će u vanparničnom postupku odlučiti o prigovoru.

Ako su oba roditelja nesposobna ili spriječena starati se o djetetu, sud će odlučiti o smještaju djeteta kod druge osobe ili u ustanovu.

U donošenju odluke sud će uvažiti sporazum roditelja ako je on u najboljem interesu djeteta. Ako roditelji nisu postigli ovaj sporazum, sud će ih uputiti osobi ovlašćenoj za posredovanje.

 Roditelj sa kojim dijete živi mora prethodno i blagovremeno obavijestiti drugog roditelja o promjeni prebivališta, ili boravišta koja utiče na obavljanje dužnosti drugog roditelja.

Ako to zahtijevaju promijenjene okolnosti, sud će, po tužbi roditelja, ili organa starateljstva, donijeti novu odluku o staranju o djetetu.

Podržite Pravni blog

Ukoliko vam se ovaj članak dopadne i smatrate da sadrži korisne informacije, podržite naš rad. Možete da ga podijelite sa prijateljima i pomognete nam da se riječ o Pravnom blogu pročuje. Ovo je naša FACEBOOK STRANICA, TWITTER PROFIL, LINKEDIN, YOUTUBE.

Pravni blog odgovara na vaša i pitanja onih koji ga održavaju i mjesto je gdje autori iznose svoje stavove. Naši pravnici ne daju pravne savjete, niti tvrde da je njihovo tumačenje tačno ili da u međuvremenu nije došlo do izmjene propisa, niti odgovaraju za štetu koja nastane njihovom primjenom.

Zabranjeno je kopiranje članaka sa Pravnog bloga. U slučaju da koristite dio našeg članka potrebno je da na početku napišete da se radi o našem članku, te da se linkuje direktno na članak.