Kako napisati prigovor osiguranju

Kako napisati prigovor osiguranju

Osiguranje se ugovara radi zaštite od finansijskih posljedica rizika koji mogu nastati u budućnosti. Osiguranjem se, u slučaju nastupanja događaja koji je opisan u ugovoru, osiguravač obavezuje da će pokriti štetu ili gubitak koji je nastao zbog tog događaja. Međutim, često osiguravajuća društva naprave procjenu štete koja izgleda i često jeste, nelogična i nepravedna, tako da je bitno znati kako napisati prigovor osiguranju.

Za šta se ugovara osiguranje

Osiguranje se može ugovoriti za različite vrste rizika, uključujući rizik od nezgode, bolesti, gubitka posla, gubitka imovine zbog krađe ili štete, a može se ugovoriti i za životnu osiguranje, koje osigurava finansijsku sigurnost porodici u slučaju smrti osiguranika.

Zašto je osiguranje važno

Ugovaranje osiguranja je važno jer pomaže u smanjenju finansijskog rizika i osigurava da će se šteta ili gubitak u slučaju neželjenog događaja smanjiti ili potpuno pokriti. To može pomoći u smanjenju finansijskog opterećenja i olakšava planiranje budućnosti.

Šta učiniti ako se ne slažete sa procjenom osiguranja

Ako niste zadovoljni procjenom osiguranja u pogledu visine naknade za pretrpljenu štetu, postoje nekoliko koraka koje možete poduzeti:

  1. Razgovarajte sa svojim osiguravačem: Ako imate pitanja ili nedoumice oko procjene, obratite se svom osiguravaču i razgovarajte o tome. Oni bi vam trebali dati objašnjenje i odgovoriti na vaša pitanja.
  2. Potražite drugu procjenu: Možete potražiti procjenu od drugog stručnjaka ili druge osiguravajuće kompanije da biste dobili drugu mišljenje o vrijednosti svoje imovine.
  3. Obratite se regulatoru: Ako se i dalje ne slažete s procjenom, možete se obratiti regulatoru osiguranja u vašoj zemlji. Oni će vam pomoći da riješite svoj problem ili vas uputiti na odgovarajuće tijelo za rješavanje sporova.
  4. Potražite pravnu pomoć: Ako se i dalje ne slažete s procjenom i niste uspjeli riješiti problem na drugi način, možda ćete trebati potražiti pravnu pomoć. Advokat će vas moći uputiti o daljnjim koracima koje možete poduzeti.

Kada dobijete procjenu, u pouci o pravnom lijeku biće napisano kome i u kojem roku možete da podnesete prigovor. To je prvi korak u procesu koji prethodi vašoj borbi za ostvarivanje prava. U nastavku govorimo o tome kako napisati prigovor osiguranju.

Kako napisati prigovor osiguranju

Ako želite podnijeti prigovor osiguranju, postoje neke korake koje možete poduzeti:

Napišite prigovor u kojem navodite razloge za svoj prigovor i detaljno opišite šta se dogodilo. Obavezno navedite svoje ime, adresu, broj telefona i broj ugovora osiguranja.

Pošaljite prigovor poštom ili ga dostavite lično svome osiguravaču od kojeg ćete tražiti da na vašem primjerku naznači da ste prigovor dostavili. Obavezno zadržite kopiju prigovora za svoje arhivu i eventualno dalje postupanje.

Sačuvajte sve dokaze koji se odnose na predmetni slučaj. Ako imate bilo kakve dokaze koji podržavaju vaš prigovor, pohranite ih sigurno. To mogu biti fotografije, računi, policijski izvještaj ili bilo koji drugi dokazi koji bi mogli pomoći u rješavanju vašeg prigovora, koje ste u prigovoru elaborirali i dostavili ih u običnoj ili ovjerenoj kopiji, u zavisnosti od toga šta osiguranje traži.

Sačekajte odgovor. Osiguravač će dati odgovor na vaš prigovor u propisanom roku. Ako se i dalje ne slažete s njihovim odgovorom, savjetujemo vam da potražite stručnu pravnu pomoć.

Ukoliko ste zainteresovani, u članku Spisak advokata sabrali smo podatke o advokatima u zavisnosti od regije iz koje dolazite.

U svakom slučaju, pratite odredbe ugovora i uputstva osigravajućeg društva sa kojim sarađujete.

Primjer prigovora osiguranju

Ukoliko ćete prigovor pisati sami, u nastavku možete pronaći nekoliko primjera tipskih prigovora koje su izradila pojedina osiguranja kako bi svojim klijentima olakšali podnošenje istog.

Podržite Pravni blog

Ukoliko vam se ovaj članak dopadne i smatrate da sadrži korisne informacije, podržite naš rad. Možete da ga podijelite sa prijateljima i pomognete nam da se riječ o Pravnom blogu pročuje. Ovo je naša FACEBOOK STRANICA, TWITTER PROFIL, LINKEDIN, YOUTUBE.

Pravni blog odgovara na vaša i pitanja onih koji ga održavaju i mjesto je gdje autori iznose svoje stavove. Naši pravnici ne daju pravne savjete, niti tvrde da je njihovo tumačenje tačno ili da u međuvremenu nije došlo do izmjene propisa, niti odgovaraju za štetu koja nastane njihovom primjenom.

Zabranjeno je kopiranje članaka sa Pravnog bloga. U slučaju da koristite dio našeg članka potrebno je da na početku napišete da se radi o našem članku, te da se linkuje direktno na članak.