Punomoć

Punomoć

Mnogo je situacija kada nismo u mogućnosti sami poduzimati određene pravne radnje. To može biti zato što fizički nismo prisutni na određenom mjestu. Česte su situacije kada nismo u mogućnosti sami se zastupati jer ne poznajemo predmetnu materiju, recimo u sudskom ili drugom postupku kada nas zastupa advokat. Nekada dajemo punomoć za auto, kada želimo nekome drugom omogućiti korištenje vozila ili iz bilo kojeg drugog razloga.

Šta je punomoć

Punomoć je ovlaštenje kojim drugoj osobi dajemo pravo da nas zastupa. To je pravni posao koji može biti jednostrani ili ugovor o punomoći. O posljednjem smo više govorili u članku Ko vas može zastupati pred sudom?

Kome mogu dati punomoć

Ne mora isključivo fizičko lice biti punomoćnik, već se ovlaštenje za poduzimanje određene radnje može dati i pravnoj osobi.

Kada je u pitanju opća ili generalna, posebna ili specijalna ili vanredna punomoć, punomoćnik može biti bilo koja osoba koja ima poslovnu sposobnost.

Međutim, ukoliko se radi o zastupanju pred sudom, punomoćnik može biti advokat, advokatsko društvo ili uposlenik službe za besplatnu pravnu pomoć, kao i za pravna lica uposlenik tog pravnog lica, a za fizička lica bračni, odnosno vanbračni drug stranke ili srodnik stranke po krvi po pravoj liniji do bilo kojeg stepena, u pobočnoj do četvrtog stepena zaključno, odnosno srodnik po tazbini zaključno do drugog stepena.

Zastupanje pred sudom smo obradili u drugom članku.

Vrste punomoći

Opća ili generalna punomoć

U okviru opće ili generalne punomoći, punomoćnik može obavljati sve redovne poslove za punomoćnika, odnosno osobu koja ga ovlašćuje.

To podrazumijeva da može upravljati pokretnom i nepokretnom imovinom, te uglavnom obavljati sve redovne poslove koji se javljaju u svakodnevnom životu.

Upravljanje imovinom ne znači pravo da prodaje imovinu, pogotovo kada su nekretnine u pitanju.

Posebna ili specijalna punomoć

Posebna punomoć izdaje se za poslove koji prevazilaze okvire redovnog poslovanja. Ova vrsta punomoći može podrazumjevati i prodavanje imovine i raspolaganje dobrima davaoca punomoći.

Vanredna punomoć

Ova vrsta punomoći je uslov, odnosno posebno ovlaštenje gdje punomoćnik ne može bez posebne ovlasti preuzeti mjeničnu obavezu, zaključiti ugovor o jamstvu, ili se odreći nekog prava bez naknade.

Sve ovo ukazuje da se radi o ozbiljnim pravnim poslovima koji zahtijevaju garanciju da punomoćnik zaista želi da druga osoba u njegovo ime poduzme neku ozbiljnu pravnu radnju.

Prestanak punomoći

Punomoć prestaje opozivom od strane onoga koje punomoć dao, smrću punomoćnika ili prestankom pravne osobe ako se radi o pravnom licu ili smrću opunomoćitelja, onoga koji daje punomoć.

Opoziv punomoći ili sužavanje njenog obima se može učiniti bilo kada, bez posebne forme i ovo pravo se ne može ograničiti.

Međutim, opozivanje punomoći nema pravni učinak prema trećoj osobi koja je s punomoćnikom sklopila ugovor ili obavila drugi pravni posao, pod uvjetom da je bila savjesna, odnosno nije postupala na prijevaran način, znajući da je punomoć povučena ili sužena ili prestala na bilo koji način.

U tom slučaju, davaoc punomoći bi imao pravo da traži naknadu štete od punomoćnika, osim kada je i punomoćnik bio savjestan.

Izuzetno, u slučaju smrti opunomoćitelja, onoga ko je dao ovlaštenje, ona neće prestati ako se započeti posao ne može prekinuti bez štete za pravne sljednike ili ako punomoć važi i za slučaj smrti davatelja, bilo po njegovoj volji ili s obzirom na prirodu posla.

Napomena

Zakon o obligacionim odnosima reguliše pitanje punomoći, te vas za potpuno razumijevanje ovog instituta upućujemo da pročitate ovaj Zakon.

Podržite Pravni blog

Ukoliko vam se ovaj članak dopadne i smatrate da sadrži korisne informacije, podržite naš rad. Možete da ga podijelite sa prijateljima i pomognete nam da se riječ o Pravnom blogu pročuje. Ovo je naša FACEBOOK STRANICA, TWITTER PROFIL, LINKEDIN, YOUTUBE.

Pravni blog odgovara na vaša i pitanja onih koji ga održavaju i mjesto je gdje autori iznose svoje stavove. Naši pravnici ne daju pravne savjete, niti tvrde da je njihovo tumačenje tačno ili da u međuvremenu nije došlo do izmjene propisa, niti odgovaraju za štetu koja nastane njihovom primjenom.

Zabranjeno je kopiranje članaka sa Pravnog bloga. U slučaju da koristite dio našeg članka potrebno je da na početku napišete da se radi o našem članku, te da se linkuje direktno na članak.