Spisak advokata Zenica

Spisak advokata Zenica

Advokat je diplomirani pravnik koji je položio pravosudni ispit, upisan je u imenik nadležne advokatske komore i obavlja advokatsku djelatnost. Posao advokata podrazumijeva rješavanje, uglavnom tuđih, pravnih problema. Ukoliko imate određeni pravni problem i potrebna vam je pomoć advokata iz druge regije, grada, odnosno općine, u članku SPISAK ADVOKATA pronađite SPISAK ADVOKATA (FBiH) i SPISAK ADVOKATA (RS). Ovaj članak sadrži adrese, brojeve telefona i faxa, te email adrese advokata iz vaše regije, grada ili općine.

Imajući u vidu složenost pravnog sistema, te prijeko potrebno insistiranje na osnaživanju uloge pravosuđa u društvu u kojem živimo, a čiji su advokati neotuđiv dio, ukoliko imate određeni pravni problem i potrebna vam je pomoć advokata iz druge regije, grada, odnosno općine, u članku SPISAK ADVOKATA pronađite SPISAK ADVOKATA (FBiH) i SPISAK ADVOKATA (RS). 

Ako vam je potreban sudski tumač, provjerite članak SPISAK SUDSKIH TUMAČA.

Pisali smo i o tome šta je Imenik advokata, tako da možete pročitati i taj članak.

Sadržaj članka:

Podržite Pravni blog

Ukoliko vam se ovaj članak dopadne i smatrate da sadrži korisne informacije, podržite naš rad. Možete da ga podijelite sa prijateljima i pomognete nam da se riječ o Pravnom blogu pročuje. Ovo je naša FACEBOOK STRANICA, TWITTER PROFIL, LINKEDIN, YOUTUBE.

Pravni blog odgovara na vaša i pitanja onih koji ga održavaju i mjesto je gdje autori iznose svoje stavove. Naši pravnici ne daju pravne savjete, niti tvrde da je njihovo tumačenje tačno ili da u međuvremenu nije došlo do izmjene propisa, niti odgovaraju za štetu koja nastane njihovom primjenom.

Zabranjeno je kopiranje članaka sa Pravnog bloga. U slučaju da koristite dio našeg članka potrebno je da na početku napišete da se radi o našem članku, te da se linkuje direktno na članak.

Spisak advokata Zenica

Ahmetović DinoDr. Abdulaziza Aska Borića 26mob: 061 455-288, [email protected]Zenica
Ajkić RamoSafvet – bega Bašagića 3b/IImob: 061 785-782, tel/fax: 032 403-800, [email protected]Zenica
Ajkić DenisSafvet – bega Bašagića 3b/IImob: 061 782-558, tel/fax: 032 403-800Zenica
Arnautović DamirMehmedalije Tarabara br. 9tel/fax: 032 242-244, mob: 062 992-960, [email protected]Zenica
Alić EmiraArmije BiH bbtel/fax: 032 463-948, mob: 061 409-266, [email protected]Zenica
Babić NedžadMasarykova 17mob: 061 104-877, 032 442-991, [email protected], [email protected], www.babic.baZenica
Babić SanjinMasarykova 17mob: 061 783-655, 032 442-991, [email protected], [email protected], www.babic.baZenica
Bašić JosipŠkolska broj 19/3tel/fax: 032 403-300, mob: 061 793-430, [email protected]Zenica
Bajramović KenanDr Abdulaziza Aska Borića 9tel: 032 200-100, fax: 032 200-101, mob: 061 249-963, [email protected], [email protected]Zenica
Berbić EmiraŠkolska broj 10tel/fax: :404-336, mob: 061 859-532, [email protected]Zenica
Berberović DalilaBulevar Kulina bana 28 Emob: 062 351-831, [email protected]Zenica
Begagić JasminŠkolska br.10tel/fax: 032 243-111, mob: 061 607 599, [email protected],Zenica
Beganović DenisDr Abdulaziza Aska Borića 25 Bmob: 062 062-400, [email protected]Zenica
Bojanović GoranMehmedalije Tarabara br. 15/4mob: 063 189-530, [email protected]Zenica
Bratić MladenkaMasarykova 47/Atel/fax: 032 244-495, mob: 061 789 227Zenica
Brkić JasminMasarykova 37tel: 032 202-500, fax: 032 202 502 , mob: 063 398-209, [email protected]Zenica
Brković SenadMasarykova 38mob. 061 825-993, [email protected]Zenica
Buljubašić AdinSestara Ditrih 6bmob: 061 184-599, tel/fax: 032 248-145Zenica
Buljubašić KenanSestara Ditrih 6bmob: 061 362-499, tel/fax : 032 248-145, [email protected]Zenica
Čolaković EmirIslambegovića put 3tel/fax: 032 405-543, mob: 061 138-366, [email protected]Zenica
Čorić – Hamzić AmraMasarykova 58mob: 061 616-062, [email protected]Zenica
Dr. Dautbegović AlminCrkvice 54 A-2mob: 061 131-969, tel/fax: 032 227-257, [email protected]Zenica
Dautbegović SanelaCrkvice 54 A-2tel: 032 227-257, mob: 061 449-947, [email protected]Zenica
Dragoljić NinaIslambegovića put 3tel/fax: 032 405-543, mob: 061 791-111, [email protected]Zenica
Đukić – Bajramović FatimaBranilaca Bosne 16tel/fax: 032 403-383, mob: 061 789-209, [email protected]Zenica
Gičević-Zukić ArminaSafvet bega Bašagića br. 3b/2tel/fax: 032 406-181 , mob: 061 152-892, [email protected]Zenica
Gičević AmerSafvet bega Bašagića br. 3b/2tel/fax: 032 406-181 , mob: 061 272-050, [email protected]Zenica
Grizović MaidaMehmedalije Tarabara br. 9tel: 032 443-211, fax: 443-210, mob: 061 106-204, [email protected]Zenica
Hadžić RagibŠkolska br. 10/2mob: 061 133-106 ,tel/fax: 407-377, [email protected]Zenica
Hadžimahmutović TarikŠkolska br. 10tel/fax: 032 971-004, mob: 061 584-356, [email protected]Zenica
Hasagić MensurBegagića put br. 2mob: 061 177-069,Zenica
Hodžić MensurMasarykova 45mob: 061 177-266 , tel/fax: 032 241-855 ,Zenica
Hodžić AdnanBranilaca Bosne br.8tel/fax: 032 240-310, mob: 061 453-391, [email protected]Zenica
Hrustić Almin,Masarykova 35tel: 032 202-240,fax: 032 202-241, mob: 062 934-644, [email protected]Zenica
Huseinagić RazijaSafvet – bega Bašagića 3a/priz.tel/fax: 032 408-030 , mob: 061 104-503, [email protected]Zenica
Hukić MelinaIslambegovića put broj 2 Ctel/fax: 032 243-444, mob: 061 788-077, [email protected]Zenica
Imamović EdinSafvet bega Bašagića br.3btel/fax: 032 240-230, mob: 061 770-022, [email protected]Zenica
Jonjić AntoBranilaca Bosne 8tel/fax: 032 407-357, mob: 061 792-202, [email protected]Zenica
Kavaz Drljača JasminaŠkolska broj 10tel/fax: 032 407-377, mob: 062 705-143, [email protected]Zenica
Kovač ZahidIslambegovića put broj 3tel/fax: 032 241-240, mob: 061 789-404,Zenica
Kovač NerminIslambegovića put broj 3tel/fax: 032 241-240, mob: 061 785-050,Zenica
Kovačević VanjaMasarykova 17mob: 061 608-005, 032 442-991, [email protected], [email protected], www.babic.baZenica
Ljubović BakirSestara Ditrih 2tel/fax: 032 403-007, mob: 061 133-083, [email protected],Zenica
Ljubović DženanaSestara Ditrih 2tel/fax: 032 403-007, mob: 061 104-987, [email protected],Zenica
Ljubović AidaSestara Ditrih 2tel/fax: 032 403-007, mob: 061 263-295, [email protected],Zenica
Marjanović – Suljić VukicaSafvet bega Bašagića br. 4Atel/fax: 032 444-000, mob: 061 166-477, [email protected], [email protected]Zenica
Mahić HarisZmaja od Bosne bbtel/fax: 032 246-233, mob: 061 057-189, [email protected],Zenica
Mujkić AzijadaMasarykova 37tel: 032 444-640, fax: 032 444-641 mob: 061 744-783, [email protected]Zenica
Mujkić DajanaMasarykova 37tel: 032 444-640, fax: 032 444-641, mob: 062 302-319Zenica
Mutapčić JasminBulevar Kulina bana 31 Amob: 061 744-539, tel/fax: 032 406-900, [email protected]Zenica
Nikić PamelaMasarykova 17mob: 061 615-825, tel: 032 442-991, [email protected], [email protected], www.babic.baZenica
Nikolić StjepanBranilaca Bosne br.8tel/fax: 032 244-700, mob: 061 178-446, [email protected]Zenica
Pašić EdinTravnička cesta br. 44mob: 061 994-955, [email protected]Zenica
Petrušić SrđanMasarykova 37tel: 032 202-500, fax: 032 202 502 , mob: mob: 063 398-206, [email protected]Zenica
Pezer AsimIvana Cankara 79mob: 061 140-191, [email protected]Zenica
Pivić NerminaŠkolska broj 10 / Itel: 032 401-526, 032 444-404, 032 444-400, mob: 061 153-487, [email protected]Zenica
Redžić ErminBilimišće broj 74mob: 062 080-689, [email protected]Zenica
Salkica HanadiBranilaca Bosne, br. 8tel/fax: 032 402-402, mob: 062 263-254, [email protected]Zenica
Skopljak EnverSestara Ditrih br. 6.tel/fax: 032 201-270, mob: 061 196-633, [email protected]Zenica
Spahić SeanSafvet – bega Bašagića 3a/1tel/fax: 032 405-220, mob: 061 166-500, [email protected]Zenica
Spahić SemirMasarykova 58mob: 062 115-483, [email protected]Zenica
Šaćirbegović -Alibašić DžejlanaMasarykova 29tel/fax : 032 970 499, mob: 061 821-846, [email protected]Zenica
Šehić SeminBulevar Kulina bana br. 31mob: 061 892-392, [email protected]Zenica
Tabaković AlmaŠkolska br. 10tel/fax: 032 834-482, mob: 063 016-543, [email protected]Zenica
Tomaš SlavenMasarykova 47/Amob: 061 469-555, [email protected]Zenica
Topčić SeadIslambegovića put broj 2 Ctel: 032 243-444, mob: 061 754-460,Zenica
Veseljak MladenŠkolska broj 10tel: 032 404-336, mob: 061 147-621, [email protected]Zenica

Napomena

Ovaj spisak advokata dio je spiska advokata regionalnih komora u Federaciji Bosne i Hercegovine i ažuran je u trenutku pisanja ovoga članka. Preuzet je sa stranice Advokatske/Odvjetničke komore FBiH.

Pravni blog ne odgovara za ažurnost ove liste, te je moguće da u međuvremenu dođe do određenih promjena, u smislu da neki od advokata koji su trenutno na listi više ne budu aktivni, ili da se na listu upišu drugi advokati.