Šta je krajnja nužda

Šta je krajnja nužda

U modernim pravnim sistemima, termin “krajnja nužda” se obično koristi u kontekstu krivičnog prava, međutim ima i svoju primjenu u obligacionom pravu. Šta je krajnja nužda? Krajnja nužda i nužna odbrana nisu isto, iako su veoma slični pojmovi.

Ako vas interesuju pravni pojmovi, jedan dio Pravnog bloga posvetili smo upravo toj tematici.

Šta je krajnja nužda

Pojam “krajnja nužda” se u pravnom sistemu koristi u različitim granama prava, ali se najčešće koristi u oblasti krivičnog prava. U krivičnom pravu, krajnja nužda predstavlja jedno od opravdanja za izvršenje krivičnog djela. Krajnja nužda podrazumijeva da je djelo izvršeno u cilju sprječavanja veće opasnosti ili štete.

Osim u krivičnom pravu, pojam krajnje nužde se koristi i u oblasti građanskog prava, odnosno obligacionog prava. Koristi se obično kada se govori o nepredvidivim i neizbježnim događajima koji mogu dovesti do nastanka štete. To dovodi do vanugovornog obligacionog odnosa.

Krajnja nužda predstavlja opravdanje za kršenje zakona ili izvršenje krivičnog djela u situacijama kada je to bilo nužno kako bi se spriječila veća šteta ili opasnost.

Opravdanje za djelo učinjeno u krajnjoj nuždi može biti prihvaćeno samo ako nije bilo drugog načina da se spriječi opasnost. Djelovanje bilo razmjerno opasnosti koju se željelo spriječiti. Također, djelovanje mora biti obavljeno u cilju sprječavanja opasnosti, a ne radi postizanja nekog drugog cilja.

Da li je krivično djelo ono što se učini u krajnjoj nuždi

Većina modernih zakonodavstava propisuje da nije krivično djelo ono djelo koje je učinjeno u krajnjoj nuždi.

Krajnja nužda postoji kad je djelo učinjeno da učinitelj od sebe ili od drugog otkloni istovremenu ili direktno predstojeću neskrivljenu opasnost koja se na drugi način nije mogla otkloniti, a pritom učinjeno zlo nije veće od zla koje je prijetilo.

Učinitelj koji sam izazove opasnost, ali iz nehata, ili prekorači granice krajnje nužde, može se blaže kazniti. Ako je prekoračenje učinjeno pod naročito olakšavajućim okolnostima, može se i osloboditi kazne.

Primjer krajnje nužde

Kako bismo naveli primjer krajnje nužde u krivičnom pravu kada pješak ošteti tuđu stvar da bi se izbjegla opasnost od saobraćajne nesreće, opisaćemo sljedeću situaciju:

Pješak A se nalazio na trotoaru i vidio je pješaka B koji se nalazio na trotoaru preko puta, a prema njemu je jurio automobil velikom brzinom. Nije bilo vremena da A upozori B, a automobil se približavao sve više. Tada A odluči da pretrči preko ceste, zgrabi pješaka B i pritom obojica padnu na parkirani automobil pri čemu ga oštećuju.

Ako pješak A dokaže da je postupio u krajnjoj nuždi, odnosno da nije postojao drugi način da spasi drugog pješaka, tada se njegov postupak ne bi smatrao krivičnim djelom. Ipak bi bio dužan nadoknaditi štetu nastalu na parkiranom automobilu. Ukoliko pješak A dokaže da je šteta nastala isključivo krivicom vozača automobila koje je jurilo prema pješaku B, tada bi imao pravo od njega tražiti isplatu koju je izvršio po osnovu nadoknade štete.

Podržite Pravni blog

Ukoliko vam se ovaj članak dopadne i smatrate da sadrži korisne informacije, podržite naš rad. Možete da ga podijelite sa prijateljima i pomognete nam da se riječ o Pravnom blogu pročuje. Ovo je naša FACEBOOK STRANICA, TWITTER PROFIL, LINKEDIN, YOUTUBE.

Pravni blog odgovara na vaša i pitanja onih koji ga održavaju i mjesto je gdje autori iznose svoje stavove. Naši pravnici ne daju pravne savjete, niti tvrde da je njihovo tumačenje tačno ili da u međuvremenu nije došlo do izmjene propisa, niti odgovaraju za štetu koja nastane njihovom primjenom.

Zabranjeno je kopiranje članaka sa Pravnog bloga. U slučaju da koristite dio našeg članka potrebno je da na početku napišete da se radi o našem članku, te da se linkuje direktno na članak.