Razlika između krajnje nužde i nužne odbrane

Razlika između krajnje nužde i nužne odbrane

Pravni pojmovi “krajnja nužda” i “nužna odbrana” često se koriste zajedno ili pogrešno međusobno zamjenjuju. Međutim, ovi pojmovi se ne odnose na istu situaciju i važno je razumjeti njihovu razliku. U ovom članku ćemo razmotriti koja je razlika između krajnje nužde i nužne odbrane.

Ako vas interesuju pravni pojmovi, jedan dio Pravnog bloga posvetili smo upravo toj tematici.

Šta je krajnja nužda

Krajnja nužda predstavlja situaciju u kojoj je osobi prijetio neposredan i neizbježan napad na njen život ili tijelo ili neko drugo zaštićeno dobro, a u isto vrijeme, odbranom svojih vrijednosti nanosi se šteta tuđim zaštićenim vrijednostima.

U tom trenutku, osoba koja je ugrožena ima pravo na samoodbranu i može koristiti silu da bi se zaštitila. Međutim, ta sila mora biti u granicama nužnosti, to znači da mora biti u razumnom omjeru prema opasnosti koja prijeti.

Pisali smo opširno o tome šta je krajnja nužda.

Šta je nužna odbrana

S druge strane, nužna odbrana se odnosi na situaciju u kojoj osoba djeluje da bi zaštitila sebe ili druge osobe od napada koji je nužno neposredan i neizbježan. Na primjer, osoba koja je napadnuta nožem može koristiti silu kako bi zaustavila napadača. U ovom slučaju, osoba koja koristi silu ne smije prekoračiti granice nužnosti.

Pisali smo opširno o tome šta je nužna odbrana.

Razlika između krajnje nužde i nužne odbrane

Jedna od ključnih razlika između ova dva pojma je u činjenici da se u krajnjoj nuždi događa borba između dva ili više prava, dok je u nužnoj odbrani sukob prava i neprava.

Sukob dva ili više prava u krajnjoj nuždi

Sukob dva ili više prava u krajnjoj nuždi se može dogoditi kada osoba koristi silu kako bi se zaštitila od neposredne i neizbježne opasnosti, ali u tom postupku krši neko drugo pravo ili zakon.

Naprimjer, ako osoba ugrožena požarom uništi tuđu imovinu kako bi se spasila, dolazi do sukoba prava na zaštitu vlastite imovine i prava na samoodbranu.

U takvim situacijama, pravni sistem mora procijeniti da li se opasnost mogla otkloniti na drugi način i da li je reakcija bila odgovarajuća u svakom zasebnom slučaju.

Odluka će zavisiti od specifičnih okolnosti slučaja i primjenjivim zakonima, a sud će uzeti u obzir sve relevantne faktore pri donošenju odluke.

U svakom slučaju, odluka o primjeni sile u krajnjoj nuždi mora biti donesena pažljivo i s razumnom procjenom opasnosti kako bi se izbjegao sukob prava i zakona.

Šta je sukob prava i neprava u nužnoj odbrani

Sukob prava i neprava u nužnoj odbrani odnosi se na situaciju kada se osoba koja je napadnuta brani od napadača.

U mnogim pravnim sistemima, uključujući i većinu država, postoji pravilo da se nasilje može koristiti samo u slučaju nužne odbrane, kada postoji stvarna i neposredna prijetnja napadača na život ili tijelo osobe koja se brani.

Međutim, u nekim slučajevima osoba koja se brani može preći granicu i upotrijebiti više sile nego što je nužno za odbranu, što se smatra neopravdanim nasiljem.

U takvim situacijama, sudovi će obično uzeti u obzir sve okolnosti slučaja kako bi odlučili je li osoba koja se branila prekoračila granice nužne odbrane.

Ako se utvrdi da je osoba prekoračila granice nužne odbrane i upotrijebila neopravdanu silu, onda bi mogla biti optužena i kažnjena za napad ili nasilje koje je izvršila.

Podržite Pravni blog

Ukoliko vam se ovaj članak dopadne i smatrate da sadrži korisne informacije, podržite naš rad. Možete da ga podijelite sa prijateljima i pomognete nam da se riječ o Pravnom blogu pročuje. Ovo je naša FACEBOOK STRANICA, TWITTER PROFIL, LINKEDIN, YOUTUBE.

Pravni blog odgovara na vaša i pitanja onih koji ga održavaju i mjesto je gdje autori iznose svoje stavove. Naši pravnici ne daju pravne savjete, niti tvrde da je njihovo tumačenje tačno ili da u međuvremenu nije došlo do izmjene propisa, niti odgovaraju za štetu koja nastane njihovom primjenom.

Zabranjeno je kopiranje članaka sa Pravnog bloga. U slučaju da koristite dio našeg članka potrebno je da na početku napišete da se radi o našem članku, te da se linkuje direktno na članak.