Category: Pravni pojmovi

 • Šta je platna lista

  Šta je platna lista

  Šta je platna lista? Platna lista ili pisani obračun plaće je dokument koji se izdaje radniku od strane poslodavca i koji sadrži informacije o bruto i neto zaradi radnika, kao i o svim drugim davanjima i oduzimanjima koji se odnose na radni odnos. Sadržaj članka: Koje podatke sadrži platna lista Prilikom isplate plaće poslodavac je […]

 • Šta je radni staž

  Šta je radni staž

  Šta je radni staž? Radni staž je vrijeme koje radnik provodi radeći za nekog poslodavca ili u nekoj profesiji. Radni staž se obično računa od datuma zaposlenja do trenutka u kojem radnik prestaje da radi za određenog poslodavca ili u određenoj profesiji. Sadržaj članka: Kako se računa radni staž Radni staž se može računati u […]

 • Šta je inflacija

  Šta je inflacija

  Šta je inflacija? Inflacija je prekomjerno povećanje novčane mase u opticaju što vodi smanjenju vrijednosti novca i općem rastu cijena. Sadržaj članka: Šta je inflacija Kada iz nekog razloga dođe do toga da se novčana masa u opticaju poveća, kao posljedica se pojavljuje smanjenje vrijednosti novca i opći rast cijena. To se može desiti kada […]

 • Šta je kapara

  Šta je kapara

  Šta je kapara? Kapara je novčana suma koja se plaća kao zalag pri kupovini nekretnine ili kod rezervacije nekog mjesta ili usluge. Sadržaj članka: Šta je kapara Kapara se obično plaća kao znak namjere da se kupovina ili rezervacija zaista realizuje i služi kao zaštita prodavca ili pružaoca usluge. Ako kupac ili korisnik usluge odustane […]

 • Šta je ustav

  Šta je ustav

  Šta je ustav? Ustav je najviši pravni akti jedne države i određuje osnovne principe i institucije vlasti i vladavine u toj državi. Sadržaj članka: Šta je ustav Ustav je najviši pravni akti jedne države i određuje osnovne principe i institucije vlasti i vladavine u toj državi. Ustavom se određuje kako će se vlast dijeliti između […]

 • Šta je cesija

  Šta je cesija

  Regulisanje odnosa u državi, osim očuvanja javnog reda i mira, organizovanja i unaprijeđenja obrazovanja i zdravstvene zaštite, između ostalog, ima za cilj očuvanje ekonomske stabilnosti i podsticanje ekonomskog rasta. Radi stvaranja uslova za slobodan promet robe i obavljanja usluga na tržištu i za zadovoljavanje materijalnih i drugih potreba građana, Zakonom o obligacionim odnosima regulišu se […]

 • Šta je amnestija

  Šta je amnestija

  Države regulišu društvene odnose iz različitih razloga. Jedan od glavnih razloga za regulisanje odnosa u državi je očuvanje javnog reda i mira. Države se koriste različitim zakonima i propisima da bi regulisale različite aspekte društvenog života i da bi se suprotstavile onima koji krše te zakone i propise. U tom kontekstu, danas odgovaramo na pitanje […]

 • Šta je Rimsko pravo

  Šta je Rimsko pravo

  Rimsko pravo se razvilo u Rimskom Carstvu i u velikoj mjeri je uticalo na moderna pravna uređenja u mnogim zemljama širom svijeta. Iako je sam naziv indikativan, šta je Rimsko pravo? Sadržaj članka: Šta je Rimsko pravo Rimsko pravo je pravni sistem koji se bazirao na ideji da postoji opšte prihvaćen set pravila koja se […]

 • Šta su konkludentne radnje

  Šta su konkludentne radnje

  Pravni promet dinamičan je proces, a jedan od instituta koji su svakodnevno u upotrebi, i nezamjenjivi su za normalno funkcionisanje svakodnevnog života, je ugovor. Ponuda da se zaključi ugovor se može prihvatiti neposredno i posredno. Neposredno prihvatanje ponude može biti izričito, potpisivanjem pismena, opšteusvojenim znacima. Posredno prihvatanje ponude se vrši konkludentnim radnjama. Šta su konkludentne radnje? […]