Category: Pravni pojmovi

 • Šta je faksimil

  Šta je faksimil

  U uslovima savremenog kancelarijskog poslovanja gdje brzina i efikasnost igraju sve veću ulogu, potreba za brzim potpisivanjem dokumenata je izrazito bitna ako se radi o dokumentima u štampanoj formi. U takvim situacijama, jedan od najkorisnijih alata je faksimil. Šta je faksimil?

 • Šta je javna isprava

  Šta je javna isprava

  U pravnom prometu ćete često čuti za pojam “javna isprava”. Međutim, šta je javna isprava? U ovome članku odgovaramo na to pitanje.

 • Šta je verbalni delikt

  Šta je verbalni delikt

  Šta je verbalni delikt? To je pitanje s kojim se često susrećemo, a imajući u vidu posljedice koje sa sobom nosi, vrijedi obratiti pažnju na osnovne elemente ovoga pojma.

 • Šta je ekstradicija

  Šta je ekstradicija

  Institut ekstradicije je potreban kako bi se osigurala zaštita pravde i krivičnog progona u međunarodnom kontekstu. Bez ekstradicije, počinitelji krivičnih djela bi mogli izbjeći pravdu napuštanjem države u kojoj su počinili kazneno djelo. Šta je ekstradicija?

 • Razlika između krajnje nužde i nužne odbrane

  Razlika između krajnje nužde i nužne odbrane

  Pravni pojmovi “krajnja nužda” i “nužna odbrana” često se koriste zajedno ili pogrešno međusobno zamjenjuju. Međutim, ovi pojmovi se ne odnose na istu situaciju i važno je razumjeti njihovu razliku. U ovom članku ćemo razmotriti koja je razlika između krajnje nužde i nužne odbrane.

 • Šta je krajnja nužda

  Šta je krajnja nužda

  U modernim pravnim sistemima, termin “krajnja nužda” se obično koristi u kontekstu krivičnog prava, međutim ima i svoju primjenu u obligacionom pravu. Šta je krajnja nužda? Krajnju nuždu ne treba miješati sa nužnom odbranom, iako su veoma slični pojmovi.

 • Šta je nužna odbrana

  Šta je nužna odbrana

  Vjerovatno ste mnogo puta čuli za taj pojam, međutim, šta je zaista nužna odbrana? Nužna odbrana je pravni koncept koji se primjenjuje u slučajevima kada je osoba prinuđena da upotrebi silu kako bi se zaštitila od napada ili napadača. Koncept nužne odbrane je priznat u mnogim pravnim sistemima širom svijeta, uključujući i Bosnu i Hercegovinu.

 • Značenje načela Ne bis in idem

  Značenje načela Ne bis in idem

  Ne bis in idem je latinski izraz koji se prevodi kao “ne dvaput za isto”. Koje je značenje načela Ne bis in idem u konkretnom smislu?

 • Šta znači Ad hoc

  Šta znači Ad hoc

  Ad hoc je termin koji se često koristi u različitim oblastima, uključujući pravnu nauku, finansije i informatiku. Šta znači Ad hoc?

 • Šta su rupe u zakonu

  Šta su rupe u zakonu

  Rupe u zakonu, kako se popularno kolokvijalno nazivaju, su propusti u zakonu koji omogućavaju da se određena “nedorečenost” iskoristi za nelegalnu ili neetičku radnju.