Šta je platna lista

Šta je platna lista

Šta je platna lista? Platna lista ili pisani obračun plaće je dokument koji se izdaje radniku od strane poslodavca i koji sadrži informacije o bruto i neto zaradi radnika, kao i o svim drugim davanjima i oduzimanjima koji se odnose na radni odnos.

Koje podatke sadrži platna lista

Prilikom isplate plaće poslodavac je dužan radniku uručiti pisani obračun plaće.

Platna lista koju poslodavac, obično na kraju mjeseca uz isplatu plaće, uručuje radniku, obično sadrži sljedeće informacije:

  1. Ime i prezime radnika
  2. Matični broj radnika
  3. Broj ugovora o zasnivanju radnog odnosa
  4. Mjesec za koji se izdaje platna lista
  5. Bruto zarada radnika
  6. Porezi i doprinosi koji se odvajaju od bruto zarade
  7. Neto zarada radnika (bruto zarada minus porezi i doprinosi)
  8. Druga davanja radniku (poput naknade za prevoz ili dodatka za rad u smjenama)
  9. Druga oduzimanja (poput kazni ili nedostajućih sati, odbitaka za kredit, članstva itd.)
  10. Ukupna zarada radnika (neto zarada plus druga davanja minus druga oduzimanja)

Platna lista se obično izdaje radniku mjesečno i služi kao dokaz o isplaćenoj zaradi radnika te kao podloga za obračun poreza i drugih davanja.

Da li je poslodavac dužan dati platnu listu

O tome da li je poslodavac dužan dati platnu listu smo pisali i ranije i preporučujemo vam taj članak ukoliko želite više informacija o ovoj temi.

Odredbom člana 79. stav 3. Zakona o radu (“Sl. novine FBiH”, br. 26/16 i 89/18 i 44/22)propisano da je prilikom isplate plaće poslodavac dužan radniku uručiti pisani obračun plaće.

Također, članom 80. navedenog zakona predviđeno je da poslodavac koji ne isplati plaću u roku iz člana 79. stav 1. ovog zakona ili je ne isplati u cijelosti dužan do kraja mjeseca u kojem je dospjela isplata plaće, radniku uručiti obračun plaće koju je bio dužan isplatiti.

Obračun iz stava 1. ovog člana smatra se izvršnom ispravom.

Shodno navedenom, Zakonom je propisana obaveza poslodavca da radniku uruči pisani obračun plaće, s tim da nije preciziran način uručenja što podrazumjeva da se može prihvatiti bilo koja vrsta uručenja kojom bi poslodavac imao dokaz o uredno izvršenoj dostavi, a imajući u vidu moguće pravne posljedice uručenja odnosno neuručenja.

Prethodno je potvrđeno i u Mišljenju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, br. 03-34/11-2726/19 od 30.10.2019. godine.

Kako mogu zahtijevati platnu listu od poslodavca

Prilikom isplate plaće poslodavac je dužan radniku uručiti pisani obračun plaće.

Ako poslodavac ne ispunjava ovu obavezu, radnik ima pravo zahtijevati od poslodavca da mu izda platnu listu.

Radnik također može kontaktirati nadležni inspektorat rada u slučaju da poslodavac ne želi ili ne odgovara na zahtjev za izdavanje platne liste.

Inspektor za pitanja rada može utvrditi da je poslodavac dužan radniku izdati platnu listu i naložiti poslodavcu da to učini, pod prijetnjom sankcijama.

Ukoliko poslodavac odbije ili ne odgovori na zahtjev radnika za izdavanjem platne liste, radnik može podnijeti zahtjev nadležnom sudu za naređenje poslodavcu da izda platnu listu.

Podržite Pravni blog

Ukoliko vam se ovaj članak dopadne i smatrate da sadrži korisne informacije, podržite naš rad. Možete da ga podijelite sa prijateljima i pomognete nam da se riječ o Pravnom blogu pročuje. Ovo je naša FACEBOOK STRANICA, TWITTER PROFIL, LINKEDIN, YOUTUBE.

Pravni blog odgovara na vaša i pitanja onih koji ga održavaju i mjesto je gdje autori iznose svoje stavove. Naši pravnici ne daju pravne savjete, niti tvrde da je njihovo tumačenje tačno ili da u međuvremenu nije došlo do izmjene propisa, niti odgovaraju za štetu koja nastane njihovom primjenom.

Zabranjeno je kopiranje članaka sa Pravnog bloga. U slučaju da koristite dio našeg članka potrebno je da na početku napišete da se radi o našem članku, te da se linkuje direktno na članak.