Zabrana konkurencije poslodavcu

Zabrana konkurencije poslodavcu regulisana je Zakonom o radu Republike Srpske (“Sl. glasnik RS”, br. 1/2016 i 66/2018). Poslodavac ugovorom o radu, u cilju zaštite svojih prava i interesa, može predvidjeti klauzulu “zabrana konkurencije poslodavcu”, kako bi spriječio svoga radnika da određena znanja, informacije ili poznanstva iskoristi u radu za konkurentsku firmu i na taj način poslodavca dovede u nepovoljan položaj.

 

Za pravilno i potpunije shvatanje klauzule “zabrana konkurencije poslodavcu”, a građanin ste ili obavljate poslove na području Republike Srpske,  upućujemo vas na Zakon o radu Republike Srpske (“Sl. glasnik RS”, br. 1/2016 i 66/2018).

 

Za vrijeme trajanja radnog odnosa, radnik koji je zasnovao radni odnos s punim radnim vremenom ne može, bez saglasnosti poslodavca, da za svoj ili tuđi račun ugovara ili obavlja poslove iz djelatnosti koje obavlja poslodavac.

 

Ukoliko se nabroje konkretni poslovi koje zaposleni ne može da obavlja za vrijeme važenja ove klauzule bez saglasnosti poslodavca i svi drugi jasno određeni elementi, poslodavac se može sporazumjeti s radnikom da se radnik za određeno vrijeme nakon prestanka radnog odnosa, a najduže do jedne godine, ne može zaposliti kod drugog poslodavca na teritoriji Republike Srpske ili na užem području, odnosno da ne može, za svoj ili tuđi račun, na istoj teritoriji, odnosno području obavljati ili ugovarati poslove kojima se konkuriše poslodavcu. Radnik se ne može obavezati na zabranu konkurencije ako je do prestanka radnog odnosa radnika došlo zbog povrede ugovora o radu od strane poslodavca.

 

Izum, inovacija, tehničko unaprijeđenje ili drugi pronalazak iz djelatnosti poslodavca

 

Ako radnik na radu ostvari izum, inovaciju, tehničko unaprijeđenje ili drugi pronalazak iz djelatnosti koju obavlja poslodavac, dužan je da o tome obavijesti poslodavca i da mu, po pravu prvenstva, ponudi otkup pronalaska, ako ugovorom o radu nije drugačije određeno. Ako se poslodavac u roku od 60 dana ne odazove na ponudu za otkup pronalaska ili izjavi da nema interesa za pronalazak, radnik slobodno raspolaže pronalaskom, s tim što je dužan da u tom roku i za vrijeme pregovora s poslodavcem pronalazak čuva kao tajnu.

 

Za vrijeme trajanja obaveza vezanih za zabranu konkurencije, radnik ima pravo na naknadu, koja ne može biti manja od 50% prosječne plate koju je radnik ostvario u toku posljednjih šest mjeseci rada kod poslodavca. Ako se poslodavac i radnik drugačije ne sporazumiju, ova naknada isplaćuje se radniku u jednokratnom iznosu.