Kako dokazati diskriminaciju na radnom mjestu

Kako dokazati diskriminaciju na radnom mjestu

Diskriminacija na radnom mjestu može biti vrlo štetna i neprihvatljiva je praksa koja se mora spriječiti. Međutim, kako dokazati diskriminaciju na radnom mjestu, posebno ako se odvija na suptilne načine koji nisu uvijek očiti. Slijedi nekoliko koraka koje bi trebali slijediti ukoliko osjećate da ste bili diskriminirani na radnom mjestu.

Sakupljanje dokaza

Ako osjetite da ste diskriminirani na radnom mjestu po bilo kojem osnovu za diskriminaciju, pokušajte prikupiti sve moguće dokaze koji to potvrđuju.

To može uključivati ​​email i ostale poruke, razgovore, dokumente ili bilo koju drugu vrstu komunikacije koja pokazuje da ste bili tretirani drugačije od drugih kolega zbog svoje rase, spola, starosne dobi, seksualne orijentacije ili bilo kojeg drugog ličnog svojstva.

  • Zabilježite sve slučajeve diskriminacije koje primijetite u svesku ili dnevnik. To može uključivati ​​vrijeme, mjesto, opis situacije i kako ste se osjećali.
  • Uzmite screenshotove poruka, poruka na društvenim mrežama ili drugih digitalnih dokaza koji ukazuju na diskriminaciju.
  • Ako ste svjedok diskriminacije drugih kolega, pitajte ih da li možete biti njihov svjedok i zabilježite detalje situacije u vašoj bilježnici.
  • Pokušajte pronaći svjedoke koji mogu potvrditi vašu priču i zabilježite njihove kontakte.
  • Ako je diskriminacija u obliku razgovora, zabilježite vrijeme i datum razgovora i sažetak onoga što se dogodilo.
  • Potražite informacije o načinu na koji se vaš poslodavac nosi sa slučajevima diskriminacije, poput pravilnika o ponašanju ili kodeksa poslovnog ponašanja, kako biste pronašli informacije koje vam mogu pomoći u dokazivanju diskriminacije.
  • Ako primijetite da su drugi zaposlenici bili tretirani drugačije od vas, pokušajte pronaći dokumente ili druge dokaze koji bi mogli potvrditi tu razliku u tretmanu.

Sakupljanje dokaza o diskriminaciji može biti teško, posebno ako se diskriminacija događa na suptilne načine. Međutim, bilježenje situacija i prikupljanje dokaza na različite načine može vam pomoći da dokažete svoju tvrdnju.

Važno je da ostanete mirni i profesionalni tijekom procesa prikupljanja dokaza i da ne poduzimate nikakve neprimjerene mjere koje bi mogle ugroziti vašu poziciju na radnom mjestu.

Razgovarajte sa svojim nadređenim

Ako mislite da ste bili diskriminirani, pokušajte razgovarati sa svojim nadređenim i objasnite svoju situaciju. Ponekad diskriminacija može biti posljedica neznanja ili greške, a razgovor s nadređenim može pomoći da se riješi situacija prije nego što eskalira. Budite posebno oprezni ako je neposredno nadređeni taj koji vrši diskriminaciju.

Razgovor sa nadređenim omogućava vam da otvorite dijalog o problemima koje ste primijetili na radnom mjestu. Možete objasniti kako se osjećate i kako vas tretiraju na radnom mjestu te izraziti svoje zabrinutosti i mišljenja o ponašanju drugih zaposlenika ili nadređenih.

Možete izraziti svoje očekivanje da se situacija riješi na konstruktivan način, npr. traženjem osnaživanja politika koje zabranjuju diskriminaciju ili traženjem da se provode edukativni programi.

Ukoliko procijenite da se vaš zahtjev ozbiljno i dobronamjerno razmatra, možete tražiti savjet o tome kako biste mogli sakupiti dokaze o ponašanju koje primijetite.

Nadređeni mogu biti važni faktor u promovisanju inkluzivne kulture na radnom mjestu, stoga mogu dati poticaj da se postavi veći naglasak na poštivanje različitosti i uključivost.

Oni bi trebali raditi s vama na pronalaženju rješenja koja će pomoći u poboljšanju situacije na radnom mjestu i osigurati da se diskriminacija više ne događa.

Kontaktirajte osobu ili odsjek koji se bavi ljudskim resursima

Ako se diskriminacija nastavi, kontaktirajte osobu ili odsjek koji se bavi ljudskim resursima. Objasnite svoju situaciju i pružite sve dokaze koje imate. Oni bi trebali provesti istragu i poduzeti odgovarajuće korake ako se utvrdi da je došlo do diskriminacije.

Ljudski resursi mogu pomoći u razvijanju politika protiv diskriminacije na radnom mjestu, što uključuje obavezu da svi zaposlenici budu tretirani jednako, bez obzira na spol, rasu, vjersku pripadnost, seksualnu orijentaciju ili bilo koju drugu karakteristiku.

Oni mogu provoditi nadzor i kontrolu nad poštivanjem politika protiv diskriminacije. To uključuje istraživanje i rješavanje pritužbi zaposlenika vezanih za diskriminaciju na radnom mjestu.

U okviru personalnih poslova moguće je osigurati edukaciju zaposlenika o politikama protiv diskriminacije, kao i o posljedicama diskriminacije na radnom mjestu. Ovakva edukacija može potaknuti zaposlenike da se osjećaju uključenima u organizaciju, uvažavaju različitosti te smanjiti rizik od diskriminacije.

Odsjek koji se bavi ovim poslovima može pratiti statistike zaposlenika kako bi osigurali da se na radnom mjestu promoviše ravnopravnost i sprječavanje diskriminacije. To može uključivati praćenje broja zaposlenika iz različitih skupina, poput žena, pripadnika etničkih manjina i osoba s invaliditetom.

Kako dokazati mobing i seksualno uznemiravanje

Dokazivanje mobinga može biti teško, jer su često u pitanju suptilna ponašanja koja se odvijaju na radnom mjestu i koje nije lahko uhvatiti u trenutku.

Međutim, postoje neki koraci koje radnik može da preduzme da bi dokazao da je žrtva mobinga i koje kasnije može koristiti u procesu dokazivanja.

O tome kako dokazati mobing i seksualno uznemiravanje smo opširnije pisali ranije.

Potražite pravnu pomoć

Ako se i dalje osjećate diskriminiranim, obratite se pravnom savjetniku ili advokatu koji može pružiti pravnu pomoć i savjetovati vas o vašim pravima i mogućnostima.

Kako biste dokazali diskriminaciju na radnom mjestu, potrebno je prikupiti dokaze i biti uporan u borbi za svoja prava. Diskriminacija na radnom mjestu je neprihvatljiva i potrebno je poduzeti mjere kako bi se spriječila.

Imajući u vidu složenost pravnog sistema, te prijeko potrebno insistiranje na osnaživanju uloge pravosuđa u društvu u kojem živimo, a čiji su advokati neotuđiv dio, ukoliko imate određeni pravni problem i potrebna vam je pomoć advokata iz druge regije, grada, odnosno općine, u članku SPISAK ADVOKATA pronađite SPISAK ADVOKATA (FBiH) i SPISAK ADVOKATA (RS). 

Ako vam je potreban sudski tumač, provjerite članak SPISAK SUDSKIH TUMAČA.

Pisali smo i o tome šta je Imenik advokata, tako da možete pročitati i taj članak.

Podržite Pravni blog

Ukoliko vam se ovaj članak dopadne i smatrate da sadrži korisne informacije, podržite naš rad. Možete da ga podijelite sa prijateljima i pomognete nam da se riječ o Pravnom blogu pročuje. Ovo je naša FACEBOOK STRANICA, TWITTER PROFIL, LINKEDIN, YOUTUBE.

Pravni blog odgovara na vaša i pitanja onih koji ga održavaju i mjesto je gdje autori iznose svoje stavove. Naši pravnici ne daju pravne savjete, niti tvrde da je njihovo tumačenje tačno ili da u međuvremenu nije došlo do izmjene propisa, niti odgovaraju za štetu koja nastane njihovom primjenom.

Zabranjeno je kopiranje članaka sa Pravnog bloga. U slučaju da koristite dio našeg članka potrebno je da na početku napišete da se radi o našem članku, te da se linkuje direktno na članak.