Razlika između pečata i štambilja

Razlika između pečata i štambilja

Pečat i štambilj su dva pojma koja se često koriste kao sinonimi. Međutim, postoje razlike u njihovoj svrsi i upotrebi. Pečat i štambilj su obilježja koja se koriste za u pravnom prometu za potvrdu autentičnosti dokumenata i evidentiranje, ali se razlikuju u svom obliku, načinu upotrebe i zakonskom statusu. U ovom članku ćemo istražiti koja je razlika između pečata i štambilja kako bismo bolje razumjeli ove dvije važne oznake koje se koriste u administrativnom i pravnom okruženju.

Šta je pečat

Pečat je obično okruglog ili ovalnog oblika i može biti izrađen od gume, voska, metala ili plastike. Na pečatu se obično nalaze informacije kao što su naziv firme, ime i prezime vlasnika, adresa ili logo kompanije.

Pečat se koristi za potvrdu, odnosno ovjeru dokumenata, kao što su službena pisma, ugovori, zvanične odluke ili slični dokumenti. Pečat je često zakonski obavezna oznaka na određenim vrstama dokumenata i ima pravnu težinu. Nanosi se na papir koristeći poseban pečatni jastučić natopljen tintom ili otiskanjem u vosku.

Pečat je službena oznaka firme i osnova je svakog valjanog dokumenta. Bez pečata, dokument nema pravnu vrijednost. Pečat je dokaz ovjere vjerodostojnosti, odnosno autentičnosti dokumenata. Upravo iz tog razloga važno ga je čuvati i ne dopustiti da neko dođe u priliku da ga zloupotrijebi.

Onaj ko prima službeni dokument obično će obratiti pažnju na pečat. Međutim, u većini slučajeva neće se upuštati u ispitivanje validnosti potpisa.

Dimenzije i oblik pečata mogu biti definisani zakonom, statutom ili osnivačkim aktom privrednog društva. Mogu biti definisani i nekim drugim aktom u odnosu na njegovu primjenu. Budući da pečati za službenu primjenu, poput pečata za d.o.o. nisu definisani zakonom, činjenica je da poslovna praksa obično određuje oblik pečata.

Na slici ispod se nalazi otisnut pečat:

Šta je štambilj

Štambilj se, s druge strane, koristi za štampanje ili označavanje datuma ili drugih informacija na dokumentima. To je u biti obrazac koji se otiskuje štambiljem kako ne bi bilo potrebno stalno iznova pisati iste stvari.

Štambilj može biti jednostavan ili automatski (sa vlastitom tintom koja se može dopunjavati), a obično se koristi za označavanje datuma pri prijemu dokumenata, kao što su službeni ulazi i izlazi, fakture, potvrde i slični dokumenti.

Može biti i personalizovan sa informacijama kao što su ime, naziv firme ili adresa, ali ne nosi istu pravnu težinu kao pečat.

Štambilj se koristi za lakšu identifikaciju i organizaciju dokumenata, ali se može koristiti i kao sredstvo zaštite od falsifikata, jer omogućava lakše praćenje datuma i vremena kada je dokument primljen ili poslan.

Na slici ispod se nalazi otisnut štambilj:

Razlika između pečata i štambilja

Uprkos sličnostima u njihovoj svrsi, pečat i štambilj se razlikuju u nekoliko ključnih aspekata.

Prvo, pečat je obično zakonski obavezna oznaka na određenim vrstama dokumenata, dok štambilj nema isti zakonski status.

Drugo, pečat obično nosi više informacija kao što su naziv firme, ime vlasnika, adresa ili logo kompanije, dok štambilj obično označava samo mjesto gdje se upisuju datum ili druge osnovne informacije.

Treće, pečat se obično koristi za potvrdu autentičnosti dokumenata, dok štambilj služi za označavanje datuma ili evidenciju.

Važno je napomenuti da su zakonski zahtjevi i prakse vezane za upotrebu pečata i štambilja različite u različitim zemljama i pravnim sistemima.

U nekim zemljama, pečat je obavezan za određene vrste dokumenata, dok u drugim zemljama nije obavezan ili je smanjen njegov zakonski značaj. Štambilj se takođe može koristiti na različite načine u zavisnosti od lokalnih zakona i običaja.

Uprkos razlikama, pečat i štambilj su i dalje važna sredstva koja se koriste u administrativnom i pravnom okruženju za označavanje i potvrdu autentičnosti dokumenata.

Podržite Pravni blog

Ukoliko vam se ovaj članak dopadne i smatrate da sadrži korisne informacije, podržite naš rad. Možete da ga podijelite sa prijateljima i pomognete nam da se riječ o Pravnom blogu pročuje. Ovo je naša FACEBOOK STRANICA, TWITTER PROFIL, LINKEDIN, YOUTUBE.

Pravni blog odgovara na vaša i pitanja onih koji ga održavaju i mjesto je gdje autori iznose svoje stavove. Naši pravnici ne daju pravne savjete, niti tvrde da je njihovo tumačenje tačno ili da u međuvremenu nije došlo do izmjene propisa, niti odgovaraju za štetu koja nastane njihovom primjenom.

Zabranjeno je kopiranje članaka sa Pravnog bloga. U slučaju da koristite dio našeg članka potrebno je da na početku napišete da se radi o našem članku, te da se linkuje direktno na članak.