Kako se otkazuje punomoć

Kako se otkazuje punomoć

Punomoć je dokument kojim se neko ovlašćuje da zastupa nekoga drugog u nekom poslu ili da preduzme neke radnje u ime tog nekog. Pisali smo o tome kako se daje punomoć, međutim, kako se otkazuje punomoć?

Šta je punomoć

Punomoć je ovlaštenje kojim drugoj osobi dajemo pravo da nas zastupa. To je pravni posao koji može biti jednostrani ili ugovor o punomoći. O posljednjem smo više govorili u članku o tome ko vas može zastupati pred sudom?

Kako se otkazuje punomoć

Punomoć prestaje opozivom od strane onoga koje punomoć dao, smrću punomoćnika ili prestankom pravne osobe ako se radi o pravnom licu ili smrću opunomoćitelja, onoga koji daje punomoć.

Opoziv punomoći ili sužavanje njenog obima se može učiniti bilo kada, bez posebne forme i ovo pravo se ne može ograničiti.

U članku u kojem smo detaljno obrađivali punomoć, objasnili kako punomoć prestaje i koje su pravne posljedice prestanka punomoći. Međutim, potrebno je i objasniti kako se otkazuje punomoć u praksi.

Otkaz punomoći od strane opunomoćitelja

Punomoć se praktično može otkazati na nekoliko načina.

Prvi način je usmenim otkazivanjem punomoći. To može biti jednostavan usmeni dogovor između onoga ko daje punomoć i punomoćnika. Opunomoćitelj jasno izrazi svoju namjeru i volju da otkaže punomoć.

Međutim, morate misliti na to da svaku činjenicu morate biti u mogućnosti dokazati. Ako se punomoć otkaže usmeno, obje strane će to veoma teško dokazati. Kako bi otkazivanje bilo dokazivo, preporučuje se da se usmeno otkazivanje sprovede u prisustvu svjedoka. Još korisnije od toga je da se dokumentuje u pisanom obliku. Preporučujemo da se izvrši i ovjera potpisa.

Drugi način otkazivanja punomoći je pismenim otkazivanjem. Opunomoćitelj može napisati pismeni dokument u kojem jasno izražava volju da otkaže punomoć. Dokument mora biti potpisan od strane opunomoćitelja i dostavljen punomoćniku. Poželjno je da bude ovjren radi dodatne zaštite i dokazivosti, a da se pošalje preporučeno putem pošte.

Treći način otkazivanja punomoći je automatsko otkazivanje. Punomoć se automatski otkazuje u određenim situacijama koje su jasno i nedvojbeno određene, poput obavljanja naznačenog pravnog posla ili isteka roka za koji je punomoć data.

Punomoć se može otkazati i pribavljanjem svih pismenih punomoći koje su predate punomoćniku. Ukoliko se radi o usmenoj punomoći za određeni pravni posao, preporučujemo da se o povlačenju punomoći obavijesti i organ, institucija ili bilo koje drugo pravno ili fizičko lice o otkazivanju punomoći.

Važno je napomenuti da, bez obzira na način otkazivanja, otkazivanje punomoći mora biti jasno, nedvosmisleno i izraženo voljom opunomoćitelja. Također, o otkazivanju punomoći treba obavijestiti punomoćnika, najbolje u pisanom obliku, kako bi on bio svjestan promjene statusa punomoći.

Kada se punomoć otkaže, punomoćnik više nema prava da djeluje u ime i za račun opunomoćitelja. Punomoćnik je obavezan da preduzme sve potrebne korake kako bi prekinuo svoje aktivnosti u vezi s punomoći nakon što je obaviješten o otkazivanju punomoći.

Ako punomoćnik nastavi da djeluje u ime opunomoćitelja nakon što je punomoć otkazana, može se podnijeti zahtjev sudu za poništenje tih pravnih radnji i nadoknada štete koja eventualno nastane usljed nepropisnog djelovanja punomoćnika nakon otkazivanja punomoći.

Otkaz punomoći od strane punomoćnika

Postoje i situacije kada punomoćnik više ne želi obavljati posao za opunomoćitelja, te samoinicijativno otkazuje punomoć.

To se može dogoditi ako punomoćnik odluči da više ne želi obavljati zadatke ili odgovornosti koje su mu bile povjerene u punomoći. Međutim, punomoćnik je obavezan obavijestiti opunomoćitelja o svojoj odluci da otkazuje punomoć i preduzeti sve potrebne korake kako bi se obezbijedilo nesmetano prenošenje obaveza na drugu osobu ili kako bi se završile nedovršene pravne radnje. Bitno je i da se spriječi eventualna šteta koja bi nastala neizvršavanjem punomoći.

Ukoliko postoji spor u vezi s otkazivanjem punomoći, stranke se mogu obratiti sudu kako bi riješile spor. Sud može uzeti u obzir sve relevantne činjenice i dokaze, uključujući pisane dokumente, usmena svjedočenja i druge relevantne informacije, kako bi odlučio o valjanosti otkazivanja punomoći.

Važno je naglasiti da otkazivanje punomoći ne utiče na validnost prethodno obavljenih pravnih radnji koje su bile u skladu s punomoći prije nego što je otkazana. To znači da pravne radnje koje su punomoćnik obavio u dobroj vjeri, prije nego što je dobio obavještenje o otkazivanju punomoći, ostaju valjane i obavezujuće za opunomoćitelja.

Kada je u pitanju forma otkazivanja punomoći i mjere zaštite, sve što smo rekli za opunomoćitelja, važi i za punomoćnika.

Primjer otkaza punomoći

Primjer otkaza punomoći od strane opunomoćitelja

[Ime i prezime opunomoćitelja]

[Svi relevantni identifikacioni podaci]

[Adresa opunomoćitelja]

[Grad, poštanski broj]

[Država]

[Datum]

———-

[Ime i prezime punomoćnika]

[Svi relevantni identifikacioni podaci]

[Adresa punomoćnika]

[Grad, poštanski broj]

[Država]

———–

Predmet: Otkazivanje punomoći

Poštovani/a [Ime punomoćnika],

Ovim putem vas obavještavam o otkazivanju punomoći koju sam vam prethodno dao/la dana [datum punomoći]. Odlučio/la sam da povučem punomoć koju sam vam dao/la zbog [navesti razlog(e) otkazivanja punomoći, kao što su promjena okolnosti, završetak zadatka za koji je punomoć dodijeljena, promjena odnosa sa punomoćnikom itd.].

Molim vas da smatrate ovaj otkaz punomoći kao konačan i da preduzmete sve neophodne korake kako biste prekinuli bilo kakvo dalje djelovanje u mojoj punomoći i vratili mi sve originalne dokumente ili materijale koji su mi dodijeljeni u okviru punomoći.

Također, molim vas da obavijestite sve relevantne treće strane ili institucije o otkazivanju punomoći i preduzmete sve potrebne korake kako biste osigurali nesmetano prenošenje obaveza na drugu osobu ili završili nedovršene pravne radnje u okviru punomoći.

Napominjem da nakon datuma otkazivanja punomoći, više neće biti važeći nikakvi pravni akti koje ste izvršili ili ćete izvršiti u okviru moje punomoći. Također, neću biti odgovoran/na za bilo kakve pravne posljedice koje mogu proizaći iz vašeg daljnjeg djelovanja u ime i za račun punomoćstva koje je otkazano.

Molim vas da mi u roku od [navesti rok] potvrdite prijem ovog otkaza punomoći i potvrdite da ste preduzeli sve potrebne korake u vezi s otkazivanjem punomoći.

Unaprijed zahvaljujem na razumijevanju i saradnji.

S poštovanjem, [Ime i prezime opunomoćitelja]

Primjer otkaza punomoći od strane punomoćnika

[Ime i prezime opunomoćitelja]

[Svi relevantni identifikacioni podaci]

[Adresa opunomoćitelja]

[Grad, poštanski broj]

[Država]

[Datum]

———-

[Ime i prezime punomoćnika]

[Svi relevantni identifikacioni podaci]

[Adresa punomoćnika]

[Grad, poštanski broj]

[Država]

———–

Predmet: Otkazivanje punomoći

Poštovani/a [Ime opunomoćitelja],

S poštovanjem vam se obraćam kao punomoćnik kojeg ste vi, [Ime opunomoćitelja], imenovali da djelujem u vaše ime i za vaš račun. Ovim putem vas obavještavam da otkazujem punomoć koju ste mi dodijelili dana [datum punomoći].

Nažalost, iz objektivnih razloga, više nisam u mogućnosti nastaviti djelovati kao vaš punomoćnik. Razlozi za otkazivanje punomoći su [navesti razlog(e) otkazivanja punomoći, kao što su promjena okolnosti, prestanak zadatka za koji je punomoć dodijeljena, promjena odnosa sa opunomoćiteljem itd.].

Molim vas da pažljivo razmotrite ovaj otkaz punomoći i preduzmete sve potrebne korake kako biste me uklonili kao vašeg punomoćnika u svim relevantnim dokumentima i evidencijama. Također, molim vas da obavijestite sve relevantne treće strane ili institucije o otkazivanju punomoći i preduzmete sve potrebne korake kako biste osigurali nesmetano prenošenje obaveza na drugu osobu ili završili nedovršene pravne radnje u okviru punomoći.

Napominjem da nakon datuma otkazivanja punomoći, više neću biti vaš punomoćnik i neću imati ovlaštenje da djelujem u vaše ime i za vaš račun.

Molim vas da mi u roku od [navesti rok] potvrdite prijem ovog otkaza punomoći i potvrdite da ste preduzeli sve potrebne korake u vezi s otkazivanjem punomoći.

Unaprijed zahvaljujem na razumijevanju i suradnji.

S poštovanjem, [Ime i prezime punomoćnika]

Podržite Pravni blog

Ukoliko vam se ovaj članak dopadne i smatrate da sadrži korisne informacije, podržite naš rad. Možete da ga podijelite sa prijateljima i pomognete nam da se riječ o Pravnom blogu pročuje. Ovo je naša FACEBOOK STRANICA, TWITTER PROFIL, LINKEDIN, YOUTUBE.

Pravni blog odgovara na vaša i pitanja onih koji ga održavaju i mjesto je gdje autori iznose svoje stavove. Naši pravnici ne daju pravne savjete, niti tvrde da je njihovo tumačenje tačno ili da u međuvremenu nije došlo do izmjene propisa, niti odgovaraju za štetu koja nastane njihovom primjenom.

Zabranjeno je kopiranje članaka sa Pravnog bloga. U slučaju da koristite dio našeg članka potrebno je da na početku napišete da se radi o našem članku, te da se linkuje direktno na članak.