Tag: advokatska komora

 • Spisak advokata Živinice

  Spisak advokata Živinice

  Spisak advokata Živinice sadrži adrese, brojeve telefona i faxa, te email adrese advokata iz regije Živinice.

 • Advokatska tajna

  Advokatska tajna

  Veza između advokata i klijenta je odnos povjerenja i povjerljivosti. Advokat je dužan da štiti interese svog klijenta, da poštuje njegovu privatnost i povjerljivost informacija koje mu se daju u vezi sa slučajem. Advokat je dužan da poštuje profesionalne standarde i da se pridržava etičkih pravila svoje profesije u radu sa svojim klijentima, a ono […]

 • Spisak advokata Mostar

  Spisak advokata Mostar

  Sdržaj članka: Podržite Pravni blog Spisak advokata Mostar Andrić Vikica Ante Starčevića 32E tel: 036 318-709, mob: 063 348-853, [email protected] Mostar Babić Dušanka Kralja Petra Krešimira IV bb/II tel 036 397 336; fax. 036 397 337 mob. 063 111 622 [email protected] Mostar Barbarić Dragan Zagrebačka 32 tel: 036 333-615, tel: 036 333-616, tel: 036 333-617 […]

 • Spisak advokata Tuzla

  Spisak advokata Tuzla

  Sadržaj Podržite Pravni blog Spisak advokata Tuzla Abdulahović Agan Turalibegova 22 tel: 035 257-255, mob: 061 168-278 Tuzla Agić Edvin Maršala Tita 111 tel: 035 266-309, mob: 061 193-909, [email protected], www.advokatedvinagic.com Tuzla Agić Muhamed Maršala Tita 111 tel: 035 266-309, mob: 061 143-373, [email protected], www.advokatedvinagic.com Tuzla Agić Sead Petra Kočića 10 mob: 061 195-770, tel: […]

 • Spisak advokata Sarajevo

  Spisak advokata Sarajevo

  Sadržaj: Spisak advokata Sarajevo Abaspahić Binasa Branilaca Sarajeva 37/IV tel/fax: 033 550-021, mob: 061 177-832, e-mail: [email protected] Sarajevo Abaz Fadil Branilaca Sarajeva 15/IV tel: 033 218-834, fax: 033 218-626, mob: 061 136-002, e-mail: [email protected] Sarajevo Abaz Murga Merima Branilaca Sarajeva 15/IV tel: 033 218-834, fax: 033 218-626 i mob: 060 323 2547, e-mail: [email protected] Sarajevo […]

 • Advokatski ispit

  Advokatski ispit

  Advokatski ispit je uslov za podnošenje zahtjeva za upis u Imenik advokata Advokatske komore Federacije BIH, a u skladu sa odredbom člana 51 Statuta Advokatske komore Federacije BIH Upravni odbor na sjednici od 28.09.2002. godine i Vanredna Skupština advokata Advokatske komore Federacije BIH održana dana 14.12.2002 godine, usvojio je Pravilnik o advokatskom ispitu. Sadržaj članka: Šta […]

 • Spisak advokata

  Spisak advokata

  Iako se veoma često nađemo u situaciji kada pomislimo “potreban mi je advokat”, Zakonom o parničnom postupku FBiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 53/03, 73/05, 19/06, 98/15) propisano je da stranke mogu poduzimati radnje u postupku lično ili putem punomoćnika. Iako o određenoj pravnoj materiji možda znate mnogo i smatrate da u sudskom postupku sami […]