Tag: kleveta

  • Kleveta – očuvanje ugleda i mentalnog zdravlja

    Kleveta – očuvanje ugleda i mentalnog zdravlja

    Mnogo je izazova i problema koje proizvodi kleveta – očuvanje ugleda i mentalnog zdravlja samo su neki od njih.

  • Šta je kleveta i kako se zaštititi

    Šta je kleveta i kako se zaštititi

    Šta je kleveta i kako se zaštititi? Često postavljano pitanje, ali relativno je malo presuda za klevetu do kojih smo mogli doći. Kleveta označava ogovaranje, omalovažavanje, vrijeđanje časti ili davanje izjava u kojima se tvrde neistine iako klevetnik, osoba koja kleveće, zna da su neistine, a sve s ciljem stvaranja negativne slike o pojedincu, poslovanju, proizvodu,…