Autorska prava za cover pjesme

Autorska prava za cover pjesme

Autorska prava za cover pjesme su vrlo važna tema za muzičare i amatere koji žele snimiti obradu neke pjesme. Ukoliko namjeravate da snimite cover, odnosno da pjesmu izvedete u svome aranžmanu, vjerovatno se pitate da li postoje neka ograničenja i koja prava ima vlasnik autorskog prava.

Autorska prava na YouTube

Zaštita autorskih prava za sadržaje objavljene na YouTube postaje sve značajnija tema, budući da autori imaju mogućnost da profitiraju od svoga autorskog djela. Budući da je profit motiv i onima koji rad drugih žele da iskoriste za svoju ličnu korist iako za to nisu ovlašteni, vjerovatno je da će doći do problema.

Međutim, šta je autorsko pravo u kontekstu YouTube sadržaja?

Općeprihvaćeno je da kada neko stvori originalno djelo zabilježeno na fizičkom mediju, automatski postaje vlasnik autorskog prava na to djelo. Kao vlasnik autorskog prava ima isključivo pravo na upotrebu djela. U većini slučajeva samo vlasnik autorskog prava može drugim osobama dati dopuštenje za upotrebu djela.

Poštena upotreba na YouTube

Neki od onih koji se bave objavljivanjem audio i video sadržaja na Youtube, svjesni su da postoje granice i pravila korištenja tuđeg sadržaja. Međutim, mnogi to rade u zabludi, sa poštenim namjerama, ali često pogriješe i izlože se posljedicama.

Poštena upotreba pravna je doktrina koja u određenim okolnostima omogućuje ponovnu upotrebu materijala zaštićenog autorskim pravima bez traženja dopuštenja od vlasnika autorskih prava.

Šta možete učiniti u slučaju obavještenja o kršenju autorskih prava

Ako dobijete polaganje prava na osnovu Content ID-ja, ovisno o situaciji postoji nekoliko stvari koje možete poduzeti:

  • Ništa: ako se slažete s polaganjem prava, možete ga jednostavno priznati. Kasnije uvijek možete promijeniti mišljenje ako odlučite da se ne slažete s polaganjem prava.
  • Izrezivanje sadržaja: ako dobijete polaganje prava, sadržaj na koji su položena prava možete izrezati iz svojeg videozapisa.
  • Uklanjanje muzike: ako neko položi prava na muziku u vašem videozapisu, možete pokušati ukloniti tu muziku, a da pritom ne trebate urediti i prenijeti novi videozapis.
  • Promjena muzike: ako su položena prava na muziku u vašem videozapisu, ali vi ipak želite da on ima pozadinsku muziku, sporni audiozapis možete zamijeniti nekom od pjesama koje su dostupne za slobodnu upotrebu.
  • Dijeljenje prihoda: ako ste član Partnerskog programa za YouTube i u svoj ste videozapis uključili muziku, možda možete dijeliti prihod s vlasnicima autorskih prava na muziku.
  • Osporavanje polaganja prava: ako imate potrebna prava za upotrebu sadržaja u vašem videozapisu koji je zaštićen autorskim pravima ili ako smatrate da je sistem na pogrešan način identificirao vaš videozapis, možete osporiti polaganje prava.

Odgovor na tužbu zbog autorskih prava

Odgovor na tužbu možete poslati u Upravitelju videozapisa. Ako ispunjava sve pravne uslove i jasno objašnjava prava koja imate na uklonjeni sadržaj, YouTube će ga proslijediti onome ko polaže prava na osporeni sadržaj. Odgovor na tužbu mora poslati osoba koja jedirektno prenijela videozapis ili predstavnik koji je ovlašten postupati u njeno ime, naprimjer advokat.

Budući da je ovo izuzetno značajna tema o kojoj smo ranije pisali, upućujemo vas da pročitate članak Odgovor na tužbu zbog autorskih prava.

Autorska prava za cover pjesme

Generalno, za snimanje covera pjesme potrebno je dobiti odobrenje od autora originalne pjesme ili njegovih pravnih zastupnika, kao i odobrenje za korištenje glazbenih prava, što uključuje autorska prava, prava izvođača, prava fonograma i prava izdavača.

U nekim slučajevima, prava na izvođenje pjesme se mogu osigurati preko organizacija koje upravljaju autorskim pravima umjetnika.

Za snimanje covera pjesme, najbolje je prvo pronaći i kontaktirati autora originalne pjesme ili njegovog pravnog zastupnika te zatražiti dozvolu za korištenje pjesme. Ako se ne može dobiti dozvola direktno od autora, tada se može kontaktirati organizacija za upravljanje autorskim pravima kako bi se osiguralo pravo na korištenje pjesme i plaćanje eventualne naknade za korištenje.

Kako kontaktirati autora pjesme

Ako želite kontaktirati autora pjesme radi dobijanja dozvole za snimanje covera, možete pokušati pronaći kontakt informacije autora putem različitih izvora:

  1. Upišite ime autora pjesme u pretraživač poput Googlea i potražite kontakt informacije. Često autori imaju svoje web stranice ili društvene mreže na kojima se nalaze kontakt informacije ili mogućnosti slanja poruka.
  2. Potražite izdavačku kuću koja je objavila originalnu pjesmu, a kontakt informacije su im dostupne na njihovim web stranicama.
  3. Tražite agente koji zastupaju autore pjesama, a njihove kontakt informacije možete pronaći na njihovim web stranicama.
  4. Organizacije za zaštitu autorskih prava – u nekim slučajevima, organizacije za zaštitu autorskih prava, poput HDS ZAMP u Hrvatskoj, AMUS u Bosni i Hercegovini ili SOKOJ u Srbiji, imaju informacije o autorima i njihovim kontaktima.

Kada pronađete kontakt informacije autora, napišite im službeni e-mail ili pošaljite pismo u kojem ćete detaljno objasniti svoju namjeru i tražiti dozvolu za korištenje pjesme. Važno je biti precizan i jasan u svojim zahtjevima, te dati sve potrebne informacije o svom projektu.

Podržite Pravni blog

Ukoliko vam se ovaj članak dopadne i smatrate da sadrži korisne informacije, podržite naš rad. Možete da ga podijelite sa prijateljima i pomognete nam da se riječ o Pravnom blogu pročuje. Ovo je naša FACEBOOK STRANICA, TWITTER PROFIL, LINKEDIN, YOUTUBE.

Pravni blog odgovara na vaša i pitanja onih koji ga održavaju i mjesto je gdje autori iznose svoje stavove. Naši pravnici ne daju pravne savjete, niti tvrde da je njihovo tumačenje tačno ili da u međuvremenu nije došlo do izmjene propisa, niti odgovaraju za štetu koja nastane njihovom primjenom.

Zabranjeno je kopiranje članaka sa Pravnog bloga. U slučaju da koristite dio našeg članka potrebno je da na početku napišete da se radi o našem članku, te da se linkuje direktno na članak.