Category: Javna uprava

 • Kako se ovjerava kopija

  Kako se ovjerava kopija

  Ovjeravanje kopija je postupak kojim se utvrđuje i potvrđuje da je kopija identična originalnom dokumentu. Ovjeravanje kopije ne garantuje istinitost sadržaja dokumenta. Kako se ovjerava kopija i gdje se ovjerava kopija?

 • Kako se ovjerava potpis

  Kako se ovjerava potpis

  Ovjera potpisa je proces provjere i potvrde valjanosti potpisa na nekom dokumentu. To znači da ovjeritelj (notar i druga osoba ovlaštena za to) provjerava da je potpis na dokumentu stvarno potpis određene osobe. Kako se ovjerava potpis?

 • Da li je potrebno posebno radno iskustvo nakon prvog i drugog ciklusa studiranja

  Da li je potrebno posebno radno iskustvo nakon prvog i drugog ciklusa studiranja

  Nakon završenog studija, obično je osnovni cilj pronaći zaposlenje. Ranije smo pisali o temi zaposlenja, tako da na ovome LINK-u možete pronaći mnogo korisnih savjeta. Ukoliko se radi o zaposlenju u organima uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, potrebno je ispuniti zakonom propisane uslove. Jedan od uslova je radni staž, odnosno pripravnički ili volonterski staž,…

 • Radna dozvola za rad u BiH

  Ukoliko zbog potreba posla i nedostatka kvalifikovane radne snage ili specifičnih potreba u vašoj firmi trebate zaposliti stranog državljanina, neophodna mu je Radna dozvola za rad u BiH. U nastavku je ukratko opisana procedura za izdavanje radnih dozvola strancima za rad u Bosni i Hercegovini.

 • Kako položiti Stručni ispit za namještenike više i srednje školske spreme

  Stručni ispit polažu i namještenici iz stručnih i drugih službi organa vlasti koji su navedeni u članu 73. Zakona o namještenicima, kao i namještenici u preduzećima (društvima) i drugim pravnim licima kojima je federalnim i kantonalnim zakonom, odnosno odlukom gradskog i općinskog vijeća povjereno obavljanje javnih ovlasti.