Kako se ovjerava potpis

Kako se ovjerava potpis

Ovjera potpisa je proces provjere i potvrde valjanosti potpisa na nekom dokumentu. To znači da ovjeritelj (notar i druga osoba ovlaštena za to) provjerava da je potpis na dokumentu stvarno potpis određene osobe. Kako se ovjerava potpis?

Šta je ovjera potpisa

Ovjeravanje potpisa ili rukopisa je potvrđivanje njihove autentičnosti. Ovjeravanje prepisa je potvrđivanje njegove istovjetnosti sa izvornom ispravom. Ovjeravanjima se ne potvrđuje istitnitost sadržaja isprave.

Ovjera potpisa može biti korisna u slučajevima kada je važno osigurati da je potpis na dokumentu stvarno potpis određene osobe i spriječiti neovlašteno predstavljanje ili prevaru.

Kada je potrebna ovjera potpisa

Ovjera potpisa može biti potrebna u različitim situacijama, kao što su kupovina nekretnine, potvrda o životu u slučaju ostvarivanja prava na penziju, prijava za neki oglas, ovjera potpisa na kupoprodajnom ugovoru i slično.

U takvim slučajevima, osoba koja zahtijeva ovjeru potpisa mora lično doći kod ovjeritelja i potpisati dokument pred njim.

Kako se ovjerava potpis

Ovjeritelj tada provjerava identitet osobe, obično tražeći neku identifikacijsku ispravu. Zatim provjerava potpis i potvrđuje da je on stvarno učinjen od strane navedene osobe.

Za dokaz istinitosti potpisa potrebno je da podnosilac isprave pred ovlašćenim službenim licem svojeručno potpiše ispravu. Dokaz istinitosti potpisa se utvrđuje i izjavom da je potpis, koji se nalazi na ispravi, njegov potpis. Na isti način se utvrđuje istitnitost rukoznaka, odnosno otiska prsta.

Za dokaz istinitosti rukopisa potrebno je da podnosilac isprave pred ovlašćenim službenim licem izjavi da je isprava napisana njegovom rukom

Potvrda o ovjeri potpisa i rukopisa stavlja se na izvornu ispravu sa naznakom datuma ovjere i broja pod kojim je isprava zavedena u upisniku za ovjeravanje. Ovjera se potvrđuje pečatom nadležnog organa i potpisom ovlašćenog službenog lica.

Kako se ovjerava potpis slijepe osobe

Kada se ovjerava potpis ili rukoznak slijepih, ili potpis ili rukoznak lica koja ne znaju čitati, mora se podnosiocu pročitati isprava na kojoj se ovjerava potpis ili rukoznak.

Kada se ovjerava potpis gluhih koji ne znaju čitati, podnosiocu se mora pomoću tumača pročitati isprava na kojoj se ovjerava potpis ili rukoznak. Kad se ovjerava potpis ili rukoznak lica koje ne razumije jezik na kojem je isprava napisana, mora
se podnosiocu prevesti sadržina isprave.

Ako službeno lice koje vrši ovjeru ne može samo izvršiti prevođenje,ispravu će podnosiocu pročitati i njenu sadržinu prevesti sudski tumač. U slučajevima iz prethodnih stavova, u potvrdi o ovjeri mora se naznačiti da je postupljeno po tim
odredbama.

Ako službeno lice koje vrši ovjeru ne razumije jezik na kome je isprava napisana može odrediti, ako to smatra potrebnim da ispravu prevede sudski tumač. Ako je isprava bila prevedena u potvrdi o ovjeri će se to navesti.

Ukoliko vam je potreban sudski tumač za neki drugi jezik, provjerite naš članak SPISAK SUDSKIH TUMAČA. Ako vam je potreban advokat, provjerite SPISAK ADVOKATA.

Ovjera potpisa bez identifikacionog dokumenta

Potpis, rukoznak ili rukopis ovjerit će se ako službeno lice lično poznaje podnosioca, ili, ako ga lično ne poznaje, nakon što prethodno utvrdi njegov identitet na osnovu lične karte ili pasoša, a ako nema ove isprave, svjedočenjem dva punoljetna svjedoka, koje službeno lice lično poznaje odnosno čiji identitet utvrdi ličnom kartom ili pasošem.

U potvrdi o ovjeri mora se navesti na koji je način službeno lice utvrdilo identitet podnosioca isprave.

Podržite Pravni blog

Ukoliko vam se ovaj članak dopadne i smatrate da sadrži korisne informacije, podržite naš rad. Možete da ga podijelite sa prijateljima i pomognete nam da se riječ o Pravnom blogu pročuje. Ovo je naša FACEBOOK STRANICA, TWITTER PROFIL, LINKEDIN, YOUTUBE.

Pravni blog odgovara na vaša i pitanja onih koji ga održavaju i mjesto je gdje autori iznose svoje stavove. Naši pravnici ne daju pravne savjete, niti tvrde da je njihovo tumačenje tačno ili da u međuvremenu nije došlo do izmjene propisa, niti odgovaraju za štetu koja nastane njihovom primjenom.

Zabranjeno je kopiranje članaka sa Pravnog bloga. U slučaju da koristite dio našeg članka potrebno je da na početku napišete da se radi o našem članku, te da se linkuje direktno na članak.


Posted

in

by

Tags: