Tag: advokatske tarife

  • Spisak advokata Tuzla

    Spisak advokata Tuzla

    Sadržaj Podržite Pravni blog Spisak advokata Tuzla Abdulahović Agan Turalibegova 22 tel: 035 257-255, mob: 061 168-278 Tuzla Agić Edvin Maršala Tita 111 tel: 035 266-309, mob: 061 193-909, edvin.agic@bih.net.ba, www.advokatedvinagic.com Tuzla Agić Muhamed Maršala Tita 111 tel: 035 266-309, mob: 061 143-373, edvin.agic@bih.net.ba, www.advokatedvinagic.com Tuzla Agić Sead Petra Kočića 10 mob: 061 195-770, tel:…

  • Spisak advokata

    Spisak advokata

    Iako se veoma često nađemo u situaciji kada pomislimo “potreban mi je advokat”, Zakonom o parničnom postupku FBiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 53/03, 73/05, 19/06, 98/15) propisano je da stranke mogu poduzimati radnje u postupku lično ili putem punomoćnika. Iako o određenoj pravnoj materiji možda znate mnogo i smatrate da u sudskom postupku sami…