Tag: Kako se dokazuje postojanje ugovora koji nije u pismenoj formi