Šta je javna isprava

Šta je javna isprava

U pravnom prometu ćete često čuti za pojam “javna isprava”. Međutim, šta je javna isprava?

Šta je javna isprava

Isprava koju je izdalo ovlašteno tijelo u skladu s propisanim oblikom ili isprava koju je izdala pravna ili fizička osoba obavljajući javne ovlasti dodijeljene zakonom ili propisom, naziva se javnom ispravom.

U Bosni i Hercegovini je to isprava izdata od mjerodavnih upravnih, sudskih i drugih tijela, institucija, organizacija ili drugih pravnih osoba u vršenju javnih oblasti iz djelokruga BiH, Federacije BiH, Republike Srpeske, Brčko Distrikta BiH.

Elementi javne isprave

Javne isprave izdane u BiH u svom zaglavlju sadrže pored naziva: Bosna i Hercegovina i naziv izdavatelja javne isprave.

Kad isprave izdaju mjerodavni organi i organizacije entiteta, javne isprave u svom zaglavlju sadrže pored naziva BiH i naziv entiteta.

Svaki akt mora da sadrži sve bitne elemente koji su sastavni dio njegove forme, u zavisnosti od oblasti u kojoj se izdaje i svrhe za koju se koristi.

Naprimjer, Uvjerenje o radnom iskustvu izdato na memorandumu institucije Bosne i Hercegovine na kojem se nalazi validan pečat te institucije, mora da ima sve elemente javne isprave koja dokazuje ono što se u njoj potvrđuje ili određuje.

Primjer javne isprave

Javne isprave obuhvataju ličnu kartu, putnu ispravu, vozačku dozvolu, saobraćajnu dozvolu, svjedodžbu, diplomu, rodni list i slične dokumente. Javna isprava služi kao dokaz za ono što je potvrđeno ili određeno u njoj.

Ukoliko je potrebno da određenu javnu ispravu kopirate i priložite kao dokaz o nekim činjenicama, pisali smo o tome kako se ovjerava kopija.

Podržite Pravni blog

Ukoliko vam se ovaj članak dopadne i smatrate da sadrži korisne informacije, podržite naš rad. Možete da ga podijelite sa prijateljima i pomognete nam da se riječ o Pravnom blogu pročuje. Ovo je naša FACEBOOK STRANICA, TWITTER PROFIL, LINKEDIN, YOUTUBE.

Pravni blog odgovara na vaša i pitanja onih koji ga održavaju i mjesto je gdje autori iznose svoje stavove. Naši pravnici ne daju pravne savjete, niti tvrde da je njihovo tumačenje tačno ili da u međuvremenu nije došlo do izmjene propisa, niti odgovaraju za štetu koja nastane njihovom primjenom.

Zabranjeno je kopiranje članaka sa Pravnog bloga. U slučaju da koristite dio našeg članka potrebno je da na početku napišete da se radi o našem članku, te da se linkuje direktno na članak.