PRavni blog

Pravni blog

Pravni blog je nastao za potrebe čitaoca i svojih autora. Na pravna pitanja autori odgovaraju istražujući određenu temu i u člancima vam izlažu svoja mišljenja i shvatanja određenog pravnog pitanja. Trudimo se da napredujemo u tome, ali umjetnost pisanja zahtjeva i dar i vrijeme. Što je više dara, manje vremena je potrebno.

Cijenimo vašu podršku i sa zadovoljstvom bismo čuli o čemu želite da pišemo, šta vam se dopada, a šta biste promijenili kada je u pitanju Pravni blog.

Sadržaj članka:

Pravosudni ispit

Budući da je naša misija afirmacija Pravne nauke i podsticanje na razvoj i unaprijeđenje karijera pravnih stručnjaka, pisali smo o Pravosudnom ispitu, o načinu polaganja Pravosudnog ispita, ko može polagati Pravosudni ispit, te kako ga položiti.

Spisak advokata

Budući da smo primjetili da u bosanskohecegovačkom društvu nema mnogo pravnog znanja među onima koji nisu pravnici, barem u skladu sa onim što smo mi lično iskusili, a i školovani pravnici uvijek imaju prostora za napredak, pisali smo i o advokatima koji su upisani u Imenik advokata Advokatske/Odvjetničke komore koji vam mogu pomoći ako imate određeni pravni problem ili pitanje.

Javni nastup

Pokušavamo vam pomoći i da se pripremite za javni nastup, za koju god svrhu ga spremali. Pokušavali smo vam prenijeti lično iskustvo, ali i najbolje prakse, generalna pravila kada je u pitanju javni nastup.

Volontiranje

Pravni blog se trudi pomoći i dati savjete onima koji se školuju i koji traže zaposlenje, odnosno radno mjesto na kojem će steći iskustvo volontiranjem ili obavljanjem pripravničkog staža.

Radno pravo

Trudili smo se biti od koristi i onima koji su zaposleni i koji žele da ostvare svoja prava iz radnog odnosa. Svačiji rad treba da se poštuje i vrednuje u skladu sa mjerljivim kriterijima, a svaka vrsta diskriminacije treba da se svede na najmanji mogući nivo.

Podržite Pravni blog

Pravni blog sadrži veliki broj članaka koji obrađuju različite teme, od zaštite autorskih prava, zaštite od zlostavljanja na radnom mjestu, korisnih savjeta i stavova po određenim pravnim pitanjima,

Ukoliko vam se ovaj članak dopadne i smatrate da sadrži korisne informacije, podržite naš rad. Možete da ga podijelite sa prijateljima i pomognete nam da se riječ o Pravnom blogu pročuje. Ovo je naša FACEBOOK STRANICA, TWITTER PROFIL, LINKEDIN, YOUTUBE.

Pravni blog odgovara na vaša i pitanja onih koji ga održavaju i mjesto je gdje autori iznose svoje stavove. Naši pravnici ne daju pravne savjete, niti tvrde da je njihovo tumačenje tačno ili da u međuvremenu nije došlo do izmjene propisa, niti odgovaraju za štetu koja nastane njihovom primjenom.

Zabranjeno je kopiranje članaka sa Pravnog bloga. U slučaju da koristite dio našeg članka potrebno je da na početku napišete da se radi o našem članku, te da se linkuje direktno na članak.