Tag: razvod

  • Kako izbjeći dugotrajan i skup razvod braka

    Kako izbjeći dugotrajan i skup razvod braka

    Treba pokušati sve da do toga ne dođe, međutim, ukoliko do toga dođe, interes strana je da znaju kako izbjeći dugotrajan i skup razvod braka.

  • Kome pripadaju djeca nakon razvoda braka

    Kome pripadaju djeca nakon razvoda braka

    Kome pripadaju djeca nakon razvoda braka je veoma rogobatan izraz, budući da djeca nisu stvari, već živa bića sa emocijama o čijem rastu i razvoju treba da se prvenstveno brinu roditelji, a onda i cjelokupno društvo. U slučaju razvoda braka, kao i prije razvoda, djeca pripadaju oba roditelja, i oba roditelja imaju pravo i odgovornost […]