• Cijene advokatskih usluga

  Cijene advokatskih usluga

  Cijene advokatskih usluga u FBiH propisane su Advokatskom tarifom FBiH, odnosno Tarifom o nagradama i naknadi troškova za rad advokata.

 • Legalistik: Napredno online rješenje za advokate

  Legalistik: Napredno online rješenje za advokate

  Advokatska efikasnost i odgovornost ključni su za uspjeh svakog advokata. Legalistik aplikacija omogućava vam savremeni pristup poslovanju!

 • Šta je zelenaški ugovor

  Šta je zelenaški ugovor

  Pojednostavljeno, zelenaški ugovor je ugovor o pozajmici novca s visokom kamatom koji je često sklopljen između pojedinca ili grupe ljudi i osobe koja je u finansijskoj nevolji.

 • Kako dokazati postojanje duga

  Kako dokazati postojanje duga

  Budući da se sve pozajmice ne dokumentuju, odnosno da se ugovori o zajmu ne zaključuju uvijek u pisanoj formi, kako dokazati postojanje duga?

 • Kako dati otkaz

  Kako dati otkaz

  Iako se češće pretražuje kako zasnovati radni odnos, i prestanak radnog odnosa često je sastavni dio radnog vijeka i ne mora biti negativna stvar. Nakon što se jedna priča završi, otvaraju se nove mogućnosti, često mnogo isplativije i bolje za onoga koji traži posao. Ako nekada poželite da to učinite, danas vam objašnjavamo kako dati…

 • Kako se otkazuje punomoć

  Kako se otkazuje punomoć

  Punomoć je dokument kojim se neko ovlašćuje da zastupa nekoga drugog u nekom poslu ili da preduzme neke radnje u ime tog nekog. Pisali smo o tome kako se daje punomoć, međutim, kako se otkazuje punomoć?

 • Razlika između pečata i štambilja

  Razlika između pečata i štambilja

  U ovom članku ćemo istražiti koja je razlika između pečata i štambilja kako bismo bolje razumjeli ove dvije važne oznake koje se koriste u administrativnom i pravnom okruženju.

 • Cijene notarskih usluga

  Cijene notarskih usluga

  Notar ili javni bilježnik je pravni stručnjak koji ima javno ovlaštenje da obavlja službu i u okviru nje vrši određene pravne poslove. Notar obavlja svoju službu na osnovu zakona i pruža usluge fizičkim i pravnim osobama. Za sve postupke koje provodi, propisane su cijene notarskih usluga.

 • Razlika između konačnosti i pravomoćnosti

  Razlika između konačnosti i pravomoćnosti

  Konačnost i pravomoćnost su dva pravna pojma koja se često pogrešno upotrebljavaju kao istoznačni. Postoji značajna razlika između konačnosti i pravomoćnosti.

 • Razlika između katastra i zemljišne knjige

  Razlika između katastra i zemljišne knjige

  Katastar i zemljišna knjiga su dva različita registra koja se koriste u mnogim zemljama za evidentiranje i praćenje informacija o nekretninama i zemljištu. Iako su oba registra povezana sa nekretninama i zemljištem, postoji nekoliko ključnih razlika između katastra i zemljišne knjige.